buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Seznam oddělení

PublikaceProjektySeminářeInzerce

Oddělení služeb výzkumu


Odbor:    Útvar technicko-ekonomický
Nadřazené oddělení:   
Vedoucí oddělení:
Josef Soustružník
Činnost oddělení:
Živočišná výroba

Základní podmínkou pro kvalitní řešení záměrů je stabilní, účelově organizovaná báze pro zabezpečení experimentální práce výzkumných útvarů, pro saturaci specializovaných pokusných zařízení zvířaty a v neposlední řadě pro demonstrační, případně i výukovou činnost. Živočišná výroba kapacitně odpovídá potřebám výzkumných pracovišť. Zahrnuje specializovaná experimentální zařízení a stájové objekty pro potřebný rozsah chovu hospodářských zvířat nezbytných pro zabezpečení činnosti výzkumných útvarů. Z pohledu hlavního předmětu činnosti ústavu naplňuje prioritu v účelovosti chov jednotlivých druhů a kategorií hospodářských zvířat, jako trvalá a okamžitě dostupná experimentální báze.

Rostlinná výroba

Přednostně zajišťuje krmivovou základnu pro živočišnou výrobu a na zbylé ploše pěstuje tržní plodiny. K 1.1.2008 obhospodařuje 773,36ha orné půdy. Osivo je vyráběno v závodě a mořeno na malé mořičce osiv. Přibližně 30% osiva se nakupuje, zejména hybridní osivo a těžce množitelné a specielní plodiny. Výživa a hnojení je prováděna využitím statkových hnojiv v množství cca 8 0000t ročně a nákupem tuhých a kapalných průmyslových hnojiv.

Středisko silo provádí skladování veškerých zrnin a míchání krmných směsí pro přežvýkavce. Od roku 2007 výrobu krmných směsí pro monogastry provádí nově postavená výrobna krmných směsí.

Roční požadavky živočišné výroby:

 

 

vojtěškové seno 175-200 t
luční seno 200 t
kukuřice LKS 400 t
kukuřičná siláž 1150-1200 t
vojtěšková senáž 2000 t
sláma 1200 t
ječmen krmný 192 t
pšenice krmná 300 t
oves 84t

 

Dílny a doprava

Zajišťuje dopravní a mechanizační služby.