Menu
Seznam oddělení

PublikaceProjektySeminářeInzerce

Národní centrum pro genetické zdroje


Odbor:    Ředitelství
Nadřazené oddělení:   
Vedoucí oddělení:
Ing. Věra Mátlová
Činnost oddělení:

Národní centrum pro genetické zdroje zvířat bylo zřízeno za účelem plnění povinností určené osoby podle §2b) zákona 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).

Účelem Centra je zajištění realizace Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a koordinace opatření s ním souvisejících.

web: www.genetickezdroje.cz

  Vedoucí úseku:

    Ing. Věra Mátlová

  Odborní pracovníci:

    Ing. Tomáš Němeček
    Ing. Jitka Pikousová