buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
vzdělávání a školení

Výzkumný ústav živočišné výroby nabízí chovatelům tyto odborně-vzdělávací akce:

  • školení faremního personálu v oblastech chovu hospodářských zvířat (např. zásady odchovu telat, rutiny dojení, hygiena ustájení, práce s daty a zpracování zootechnických analýz apod.),
  • na vyžádání a po vzájemné dohodě, jsme schopni připravit přednášky jak pro chovatele, tak i pro studenty či pracovníky zemědělských firem, např. v oblastech výživy zvířat, legislativy v chovu hospodářských zvířat, zásad a managementu chovu dojeného skotu, ustájení a progresivních technologií v chovu skotu a prasat, ustájení a technologií v ekologickém chovu skotu, koz, ovcí a prasat apod.

Školení je zajišťováno při minimálním počtu 10 účastníků a náklady spojené s účastí na školení si hradí každý s účastníků sám. Podmínky vyžádaných školení a přednášek jsou předmětem vzájemné dohody obou zúčastněných stran.

 

Prostory pro přednášky a školení:

  • velká zasedací místnost s kapacitou 60 míst, kterou lze využít také pro soukromé školící akce,
  • malá zasedací místnost s kapacitou  max. 10 míst,
  • faremní školící místnost s kapacitou 20 míst, která je určená pro školení a vzdělávání s následnou praktickou ukázkou či exkurzí po Účelovém hospodářství VÚŽV, v.v.i., farma Netluky

Samozřejmostí je zajištění audiovizuální techniky (mikrofon, projektor, připojení externího PC), dále připojení k internetu a WIFI síti, možnost zajištění drobného občerstvení a obědů v našem stravovacím provozu.