Menu
vzdělávání a školení

Výzkumný ústav živočišné výroby nabízí chovatelům tyto odborně-vzdělávací akce:

  • školení faremního personálu v oblastech chovu hospodářských zvířat (např. zásady odchovu telat, rutiny dojení, hygiena ustájení, práce s daty a zpracování zootechnických analýz apod.),
  • na vyžádání a po vzájemné dohodě, jsme schopni připravit přednášky jak pro chovatele, tak i pro studenty či pracovníky zemědělských firem, např. v oblastech výživy zvířat, legislativy v chovu hospodářských zvířat, zásad a managementu chovu dojeného skotu, ustájení a progresivních technologií v chovu skotu a prasat, ustájení a technologií v ekologickém chovu skotu, koz, ovcí a prasat apod.

Školení je zajišťováno při minimálním počtu 10 účastníků a náklady spojené s účastí na školení si hradí každý s účastníků sám. Podmínky vyžádaných školení a přednášek jsou předmětem vzájemné dohody obou zúčastněných stran.

 

Prostory pro přednášky a školení:

  • velká zasedací místnost s kapacitou 60 míst, kterou lze využít také pro soukromé školící akce,
  • malá zasedací místnost s kapacitou  max. 10 míst,
  • faremní školící místnost s kapacitou 20 míst, která je určená pro školení a vzdělávání s následnou praktickou ukázkou či exkurzí po Účelovém hospodářství VÚŽV, v.v.i., farma Netluky

Samozřejmostí je zajištění audiovizuální techniky (mikrofon, projektor, připojení externího PC), dále připojení k internetu a WIFI síti, možnost zajištění drobného občerstvení a obědů v našem stravovacím provozu.