Benc Michal, Mgr.

odborný pracovník
OdděleníBiologie reprodukce
Telefon267009601
Linka601
E-mailbenc.michal@vuzv.cz
BudovaHlavní budova
Kancelář 38

Poslední publikace:

NázevRok
MOROVIC, Martin, OSTRUP, Olga, STREJČEK, František, BENC, Michal, MURÍN, Matěj, JEDLIČKOVÁ, Katarína, BARTKOVÁ, Alexandra, LUCAS-HAHN, Andrea, PENDOVSKI, Lazo a LAURINČÍK, Jozef. Maternally inherited rRNA triggers de novo nucleolus formation in porcine embryos. Zygote, 2018, 26, 395-402. ISSN 0967-1994. 2018
BENC, Michal, PENDOVSKI, Lazo, MURIN, Matěj, STREJČEK, František, MOROVIC, Martin, PROCHÁZKA, Radek a LAURINČÍK, Jozef. The oocyte´s nucleolus precursor body: The globe for life. Macedonian Veterinary Review, 2018, 41, 115-122. ISSN 1409-7621. 2018
LAURINČÍK, Jozef, STREJČEK, František, MOROVIČ, Martin, MURÍN, Matej, BENC, Michal, PENDOWSKI, Lazo a FULKA, Josef jr., 2017 Can we create a synthetic organism?. In Animal Physiology. Stará Lesná, Slovakia: Institute of Animal Physiology, s. 21. ISSN 2017
MOROVIC, Martin, STREJČEK, František, NAKAGAWA, Shoma, DESHMUKH, Rahul, S., MURIN, Matěj, BENC, Michal, FULKOVÁ, Helena, KYOGOKU, Hirohisa, PENDOVSKI, Lazo, FULKA, Josef, Jr. a LAURINČÍK, Josef. Mouse oocytes nucleoli rescue embryonic development of porcine enucleolated oocytes. Zygote, 2017, 25, 675-685. ISSN 0967-1994. 2017
BENC, Michal, STREJČEK, František, MURÍN, Matěj, MOROVIČ, Martin, MARTÍNKOVÁ, Stanislava, JETTMAROVÁ, Dominika, PENDOWSKI, Lazo, FULKA, Josef, jr .a LAURINČÍK, Jozef. Nucleologenesis and nucleolotransfer in mammalian oocytes: A review. Macedonian Veterinary Review, 2017, 40, 117-124. ISSN 1409-7621. 2017

VŠECHNY PUBLIKACE