Hovorková Petra, Ing.

OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce
Telefon267009748
Linka748
E-mailhovorkova.petra@vuzv.cz
BudovaHlavní budova
Kancelář 89

Poslední publikace:

NázevRok
SKŘIVANOVÁ, Eva, VAN IMMERSEEL, Filip, HOVORKOVÁ, Petra a KOKOŠKA, Ladislav. In vitro selective growth-inhibitory effect of 8-hydroxyquinoline on clostridium perfringens versus bifidobacteria in a medium containing chicken ileal digesta. PLoS One, 2016, 11, e0167638. ISSN 1932-6203. 2016
SKŘIVANOVÁ, E., HOVORKOVÁ, P. a LALOUČKOVÁ, K., 2016 The Study on Antibacterial Activity of Plant Oils Containing Medium-Chain Fatty Acids. In food micro. Dublin, Ireland: Food Microbiology, s. PO1-VF-209. ISSN 2016
HOVORKOVÁ, Petra, SKŘIVANOVÁ, Eva, KUDRNOVÁ, Elena a MAROUNEK, Milan. Effect of Dietary Medium-Chain Fatty Acids on Campylobacter Jejuni in Broiler Chickens. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, 46, 154-158. ISSN 1211-3174. 2015
SKŘIVANOVÁ, Eva, HOVORKOVÁ, Petra, ČERMÁK, Ladislav a MAROUNEK, Milan. Potential use of caprylic acid in broiler chickens: Effect on salmonella enteritidis  . Foodborne Pathogens and Disease, 2015, 12, 62-67. ISSN 1535-3141. 2015
HOVORKOVÁ, Petra a SKŘIVANOVÁ, Eva. Use of Caprylic Acid in Broiler Chickens: Effect on Campylobacter jejuni  . Foodborne Pathogens and Disease , 2015, 12, 712-718. ISSN 1535-3141. 2015
HOVORKOVÁ, Petra, SKŘIVANOVÁ, Eva a KUDRNOVÁ, Elena., 2014 Antibakteriální účinky přípravku s obsahem mastných kyselin. In Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky XI.. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, s. 221-225. ISSN 978-80-8077-408-0 2014
SKŘIVANOVÁ, Eva a HOVORKOVÁ, Petra., 2014 Možnosti redukce výskytu Clostridium perfringens v chovech drůbeže pomocí kyseliny laurové a jejích derivátů. In Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 11-14. ISSN 2014
SKŘIVANOVÁ, Eva, PRAŽÁKOVÁ, Šárka, BENADA, O., HOVORKOVÁ, Petra a MAROUNEK, Milan. Susceptibility of Escherichia coli and Clostridium perfringens to sucrose monoesters of capric and lauric acid. Czech Journal of Animal Science, 2014, 59, 374-380. ISSN 1212-1819. 2014

VŠECHNY PUBLIKACE