Knížek Josef, Ing.

odborný pracovník
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat
Telefon267009515
Linka515
E-mailknizek.josef@vuzv.cz
BudovaHlavní budova
Kancelář 41

Poslední publikace:

NázevRok
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, KNÍŽEK, Josef a PROCHÁZKA, David., 2018 Effect of two systems of goat farming on milk production and quality. In 10o SEMINARIO INTERNACIONAL EN REPRODUCCIÓN ANIMAL Y PRODUCCIÓN DE LECHE Y CARNE. Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco, Mexico: Casa abierta al tiempo Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco, s. 158-162. ISSN 2018
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, PROCHÁZKA, David, KREJČOVÁ, Michaela a SLAVÍKOVÁ, Martina. Proč preferovat ustájení telat ve venkovních individuálních boxech?. Náš chov, 2018, roč. 78(9), s. 80-82. ISSN 0027-8068. 2018
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, KNÍŽEK, Josef a PROCHÁZKA, David., 2017 Analýza vybraných ukazatelů chovného prostředí v objektech pro ustájení koz. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2017. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 37-41. ISSN 978-80-7403-170-0 2017
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Drbadlo s jednou pružinou. Autoři: KUNC, Petr, KNÍŽKOVÁ, Ivana, KNÍŽEK, Josef, JIROUTOVÁ, Pavlína a PROCHÁZKA, David.. . Prototyp Prototyp/VÚŽV/01/2017. 2018-02-27. 2017
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, KNÍŽEK, Josef a PROCHÁZKA, David., 2017 Může technologie chovu koz ovlivnit kvalitu mléka?. In Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků XIV.. Brno: Mendelova univerzita, s. 48-50. ISSN 2017
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Stájový chov koz - zásady správné chovatelské praxe. Autoři: MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, KNÍŽEK, Josef a PROCHÁZKA, David.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-184-7. 2017-12-14. 2017
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, PROCHÁZKA, David a SLAVÍKOVÁ, Martina., 2017 The Effect of Climate Extremes on Selected Physiological Indicators of Calves. In The impact of global change on the environment, human and animal health. Košice, Slovakia: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmacie, s. 281-285. ISSN 978-80-8077-532-2 2017
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, PROCHÁZKA, David a SLAVÍKOVÁ, Martina., 2017 The Effect of Two Technological Systems for Calf Housing to the Future Performance of Dairy Cow. In XVIII ISAH Congress 2017. Mexico: Autonomous University of Sinaloa, s. . ISSN 2017
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef a PROCHÁZKA, David. Vliv hygieny chovného prostředí na výskyt průjmových onemocnění telat. Veterinářství, 2017, roč. 67(12), s. 952-955. ISSN 0506-8231. 2017
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Drbadlo s pružinou. Autoři: KUNC, Petr, KNÍŽKOVÁ, Ivana, KNÍŽEK, Josef, JIROUTOVÁ, Pavlína a PROCHÁZKA, David.. . Prototyp Prototyp/VÚŽV/01/2016. 2016-07-28. 2016
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, KOŘÍNKOVÁ, K., POLCR, S., PROCHÁZKA, David a RYTÍŘ, M., 2016 Hodnocení účinnosti pěnové dezinfekce struků před dojením. In Přívorovy dny. Praha: Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizac e ČR, s. 49-57. ISSN 2016
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, KNÍŽEK, Josef, PROCHÁZKA, David, PECHAČOVÁ, M, PEROUTKOVÁ, J. a SMOLOVÁ, J. Prach a mikroorganismy -skrytý nepřítel. Náš chov, 2016, roč. 76(9), s. 92-94. ISSN 0027-8068. 2016
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, KNÍŽEK, Josef, PROCHÁZKA, David, PECHAČOVÁ, M., PEROUTKOVÁ, J. a SMOLOVÁ, J., 2016 Prašnost a mikroorganismy versus biosecurity. In Vnútorná klíma polnohospodárskych objektov 2016. Nitra: Slovenská spoiločnosť pre techniku prostredia, s. 29-37. ISSN 978-80-89216-95-6 2016
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Prototyp podlážky pro venkovní individuální box. Autoři: MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, RŮŽIČKA, Čestmír, KNÍŽEK, Josef, JIROUTOVÁ, Pavlína, BEČKOVÁ, Ilona, PROCHÁZKA, David a DOSEDĚLOVÁ, Radka.. Česká republika. Prototyp Prototyp/VÚŽV/02/2016. 2016-12-19. 2016
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, KNÍŽEK, Josef, JIROUTOVÁ, Pavlína a POLCR, Stanislav., 2016 The evaluation of different technological systems for calf housing Kulonbozo. In XXVI International Congress of the Hungarian Association for Buiatrics. Budapest: University of Veterinary Science, s. 90-93. ISSN 978-963-87942-8-4 2016
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, KOŘÍNKOVÁ, K., POLCR, S., PROCHÁZKA, David a RYTÍŘ, M., 2016 Vliv podestýlky na kvalitu mléka. In Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků XIII.. Brno: Mendelova univerzita, s. 49-52. ISSN 2016
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, KNÍŽEK, Josef a PROCHÁZKA, David. Vliv technologie chovu na kvalitu kozího mléka. Veterinářství, 2016, roč. 66(11), s. 832-838. ISSN . 2016
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef a PROCHÁZKA, David. Vliv toalety vemene na kvalitu mléka. Náš chov, 2016, roč. 76(2), s. 82-84. ISSN . 2016
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Zařízení pro modelování průvanu pro výzkumné účely termoregulace zvířat. Autoři: DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich a KNÍŽEK, Josef.. . Patentový spis CZ 306089 B6. 2016-06-22. 2016
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, KNÍŽEK, Josef a PROCHÁZKA, David., 2015 Analýza ukazatelů chovného prostředí koz. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2015. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 38-43. ISSN 2015
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, KNÍŽEK, Josef a PROCHÁZKA, David., 2015 Analýza ukazatelů chovného prostředí koz ustájených v objektu pro skladování sena. In Vnútorná klíma polnohospodárskych objektov 2015. Nitra: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, s. 69-75. ISSN 978-80-89216-77-2 2015
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, STANĚK, Stanislav, PROCHÁZKA, David a SLAVÍKOVÁ, Martina., 2015 Does the Use of Floor Gratings in Calf Hutches Impact on the Level of Welfare During Milking Period?. In XVII International Congress on Animal Hygiene 2015. Košice: University of Veterinary Medicine and Pharmacy, s. 384-386. ISSN 978-80-8077-462-2 2015
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef a PROCHÁZKA, David. Hygiena chovného prostředí -základ prevence průjmů telat. Náš chov, 2015, roč. 75(11), s. 56-58. ISSN 0027-8068. 2015
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef a PROCHÁZKA, David., 2015 Má hygiena chovného prostředí vliv na výskyt průjmových onemocnění telat?. In Mezinárodní fyziologická konference. České Budějovice: Jihočeská univerzita, s. 14-18. ISSN 978-80-7394-535-0 2015
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel a KNÍŽEK, Josef., 2015 Účinek dezinfekce struků na mikrobiální kvalitu ovčího mléka. In Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků XI.. Brno: Mendelova univerzita, s. 50-52. ISSN 2015
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, KNÍŽEK, Josef, JIROUTOVÁ, Pavlína, PROCHÁZKA, David a SLAVÍKOVÁ, Martina., 2015 Vliv umístění podlahových roštů na kvalitu mikroklima ve venkovních individuálních boxech pro telata. In Vidiecke stavby v európskych regiónoch III. Nitra: SPU, s. 60-65. ISSN 978-80-552-1399-6 2015
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Zařízení na modelování emise plynů. Autoři: DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich a KNÍŽEK, Josef.. Česká republika. Patentový spis CZ 305692 B6. 2015-12-30. 2015
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Autonomní systém pro měření a záznam koncentrace plynů. Autoři: DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich, MAŠATA, Ondřej a KNÍŽEK, Josef.. Česká republika. Patentový spis CZ 304630 B6. 2014-07-02. 2014
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, KNÍŽEK, Josef, JIROUTOVÁ, Pavlína a PROCHÁZKA, David. Chovný komfort a pohoda telat versus růst a zdraví. Veterinářství, 2014, roč. 64(10), s. 777-781. ISSN 0506-8231. 2014
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Drbadlo s pružinou. Autoři: KALÍŠEK, Jan, KUNC, Petr a KNÍŽEK, Josef.. Česká republika. Patentový spis CZ 303759 B6. 2014-03-13. 2014
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Pomůcka na ochranu registračních přístrojů v zařízeních pro ustájení zvířat. Autoři: KNÍŽEK, Josef, KUNC, Petr a KNÍŽKOVÁ, Ivana.. Česká republika. Užitný vzor CZ 26631 U1. 2014-03-17. 2014
MALÁ, Gabriela, KNÍŽEK, Josef a PROCHÁZKA, David., 2014 Vliv mikrobiální kontaminace vzduchu na kvalitu kozího mléka. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2014. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 52-56. ISSN 978-80-7403-127-4 2014
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel a KNÍŽEK, Josef., 2014 Vliv toalety vemene na kvalitu ovčího mléka. In Přívorovy dny, XI.konference DDD - 2014. Praha: Sdružení DDD, s. 88-100. ISSN 2014

VŠECHNY PUBLIKACE