Kvapilík Jindřich, Ing., DrSc.

vědecký pracovník
OdděleníChov skotu
Telefon267009691
Linka691
E-mailkvapilik.jindrich@vuzv.cz
BudovaHlavní budova
Kancelář 20

Poslední publikace:

NázevRok
SYRŮČEK, Jan, BARTOŇ, Luděk, KVAPILÍK, Jindřich, VACEK, Mojmír a STÁDNÍK, Luděk. Assessment of Profitability and Break‑Even Points in Suckler Cow Herds. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, 66, 707-715. ISSN 1211-8516. 2018
KVAPILÍK, Jindřich. Chov krav bez tržní produkce mléka přes zimní období. Náš chov, 2018, roč. 78(7), s. 38-41. ISSN . 2018
SYRŮČEK, Jan, BARTOŇ, Luděk, KVAPILÍK, Jindřich, VACEK, Mojmír a STÁDNÍK, Luděk., 2018 Economic efficiency of suckler cow herds in the Czech Republic. In Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. The Netherlands: Wageningen Academic Publishers, s. 422. ISSN 2018
SYRŮČEK, Jan, BARTOŇ, Luděk, KVAPILÍK, Jindřich, VACEK, Mojmír a STÁDNÍK, Luděk., 2018 Economic sustainability of bull fattening operations in the Czech Republic. In Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. The Netherlands: Wageningen Academic Publishers, s. 256. ISSN 2018
SYRŮČEK, Jan, KVAPILÍK, Jindřich a BURDYCH, Jiří. Ekonomické ukazatele výroby mléka v ČR v roce 2017. Náš chov, 2018, roč. 78(7), s. 24-28. ISSN 0027-8068. 2018
KVAPILÍK, Jindřich a SYRŮČEK, Jan. Krávy bez tržní produkce mléka, trvalé travní porosty a hovězí maso. Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu, 2018, roč. 25(1), s. 28-32. ISSN . 2018
KVAPILÍK, Jindřich. Německé mléko v mezinárodní konkurenci. Náš chov, 2018, roč. 78(5), s. 27-31. ISSN . 2018
KVAPILÍK, Jindřich. Plodnost a ekonomické ukazatele chovu masných krav. Farmář, 2018, roč. 14(1), s. 38-40. ISSN . 2018
KVAPILÍK, Jindřich, SYRŮČEK, Jan a BURDYCH, Jiří. Produkce a zpracování mléka v roce 2017 v ČR. Krmivářství, 2018, roč. 22(4), s. 26-30. ISSN 1212-9992. 2018
KVAPILÍK, Jindřich, BUCEK, Pavel a KUČERA, Josef. Ročenka - chov skotu v České republice. Praha: Českomoravská společnost chovatelů, a.s. a další, 2018, s. ISBN 2018
KVAPILÍK, Jindřich. Slovensko, Česká republika, Evropská unie a zemědělství. Náš chov, 2018, roč. 78(6), s. 28-32. ISSN . 2018
KVAPILÍK, Jindřich. Veletrh Swiss Tier v Lucernu. Náš chov, 2018, roč. 78(5), s. 17-20. ISSN . 2018
SYRŮČEK, Jan, BARTOŇ, Luděk a KVAPILÍK, Jindřich. Výrobní a ekonomické ukazatele chovu krav bez TPM v ČR – 2013 až 2016. Náš chov, 2018, roč. 78(1), s. 50-54. ISSN . 2018
SYRŮČEL, Jan, KVAPILÍK, Jindřich a BARTOŇ, Luděk. Výrobní a ekonomické ukazatele výkrmu býků v ČR v letech 2013 až 2016. Náš chov, 2018, roč. 78(4), s. 33-37. ISSN 0027-8068. 2018
KRPÁLKOVÁ, Lenka, SYRŮČEK, Jan, KVAPILÍK, Jindřich a BURDYCH, Jiří Analysis of milk production, age at first calving, calving interval and economic parameters in dairy cattle management  . Mljekarstvo , 2017, 67, 58-70. ISSN 0026-704X. 2017
KVAPILÍK, Jindřich, KRPÁLKOVÁ, Lenka a SYRŮČEK, Jan. Ceny mléka a vybrané dotace k cenám v Německu. Náš chov, 2017, roč. 77(4), s. 32-34. ISSN . 2017
KVAPILÍK, Jindřich. Chov prasat v Evropské unii a v ČR. Farmář, 2017, roč. 13(1), s. 34-38. ISSN . 2017
SYRŮČEK, Jan, KVAPILÍK, Jindřich, BARTOŇ, Luděk, VACEK, Mojmír a STÁDNÍK, Luděk. Economic Efficiency of Bull Fattening Operations in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, 65, 527-536. ISSN 1211-8516. 2017
SYRŮČEK, Jan, KVAPILÍK, Jindřich, BARTOŇ, Luděk, VACEK, Mojmír a STÁDNÍK, Luděk. Economic efficiency of suckler cow herds in the Czech Republic. Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika , 2017, 63, 34-42. ISSN 0139-570X. 2017
KVAPILÍK, Jindřich., 2017 Ekonomické ukazatele odchovu a hlavních produkčních nemocí telat. In Farmářský den, Velká Chyška. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 17-22. ISSN 2017
KVAPILÍK, Jindřich. Ekonomické ukazatele odchovu jalovic v zahraničí. Náš chov, 2017, roč. 77(9), s. 86-89. ISSN . 2017
KVAPILÍK, Jindřich. EuroTier 2016: Kdo ovlivňuje ceny mléka?. Náš chov, 2017, roč. 77(2), s. 81-83. ISSN . 2017
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Kalkulace ekonomických ukazatelů v chovu skotu. Autoři: SYRŮČEK, Jan, KRPÁLKOVÁ, Lenka, KVAPILÍK, Jindřich a VACEK, Mojmír.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-162-5. 2017-08-07. 2017
KVAPILÍK, Jindřich. Mastitidy a produkční a ekonomické ztráty výroby mléka. Náš chov, Praktická příručka, 2017, roč. 77(6), s. 37-40. ISSN . 2017
KVAPILÍK, Jindřich. Mléčné fórum 2017. Náš chov, 2017, roč. 77(6), s. 30-32. ISSN . 2017
KVAPILÍK, Jindřich, SYRŮČEK, Jan a BURDYCH, Jiří. Produkce mléka v roce 2016 v ČR. Náš chov, 2017, roč. 77(8), s. 25-29. ISSN 0027-8068. 2017
KVAPILÍK, Jindřich. Produkční nemoci telat dojených krav a ekonomické ztráty. Náš chov, 2017, roč. 77(11), s. 24-27. ISSN . 2017
KVAPILÍK, Jindřich, HANUŠ, Oto, ROUBAL, Petr, ŘÍHA, Jan, URBAN, Petr, JEDELSKÁ, Radoslava, SEYDLOVÁ, Růžena, KLIMEŠOVÁ, Marcela a KOPUNECZ, Pavel. Somatic cells in bulk samples and purchase prices of cow milk. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, 65, 879-892. ISSN . 2017
KVAPILÍK, Jindřich. Výroba krmných směsí a změny společenských požadavků. Krmivářství, 2017, roč. 21(4), s. 24-27. ISSN . 2017
KVAPILÍK, Jindřich, KUČERA, Josef, HANUŠ, Oto, ŘÍHA, Jan, SEYDLOVÁ, Růžena, URBAN, Petr, KOPUNECZ, Pavel a JEDELSKÁ, Radoslava. Zdravotní stav mléčné žlázy, jakost a nákupní ceny mléka. Náš chov, 2017, roč. 77(5), s. 25-28. ISSN . 2017
KRPÁLKOVÁ, Lenka, CABRERA, Victor E., KVAPILÍK, Jindřich a BURDYCH, Jiří. Associations of reproduction and health with the performance and profit of dairy cows. Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika , 2016, 62, 385-394. ISSN 0139-570X. 2016
KVAPILÍK, Jindřich. Chov dojených krav a výroba mléka po kvótách. Farmář, 2016, roč. 12(3), s. 43-47. ISSN . 2016
KVAPILÍK, Jindřich., 2016 Chov prasat a výroba vepřového masa ve světě, v EU a v ČR. In Farmářský den, Velká Chyška. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 11-15. ISSN 2016
KRPÁLKOVÁ, Lenka, CABRERA, V.E., KVAPILÍK, Jindřich a BURDYCH, Jiří. Dairy farm profit according to the herd size, milk yield, and number of cows per worker. Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika , 2016, 62, 225-234. ISSN 0139-570X. 2016
SYRŮČEK, Jan, KVAPILÍK, Jindřich a BURDYCH, Jiří. Desetiletý vývoj provozních a ekonomických ukazatelů výroby mléka v ČR. Náš chov, 2016, roč. 76(9), s. 18-21. ISSN 0027-8068. 2016
SYRŮČEK, Jan, KVAPILÍK, Jindřich a BURDYCH, Jiří. Desetiletý vývoj výroby mléka. Zemědělec, 2016, roč. 24(37), s. 34-35. ISSN . 2016
KVAPILÍK, Jindřich, KRPÁLKOVÁ, Lenka a SYRŮČEK, Jan. Ekonomické ukazatele odchovu telat v podnicích s výrobou mléka v ČR. Náš chov, 2016, roč. 76(4), s. 34-36. ISSN . 2016
KVAPILÍK, Jindřich., 2016 Mastitidy a jejich vliv na ekonomiku chovu mléčného skotu. In Mastitidy skotu. Brno: VFU, s. 84-90. ISSN 2016
KVAPILÍK, Jindřich. Mléčná krize v Německu a v ČR. Náš chov, 2016, roč. 76(5), s. 28-30. ISSN . 2016
KVAPILÍK, Jindřich. Náklady odchovu telat mléčných plemen v zahraničí. Náš chov, 2016, roč. 76(5), s. 33-35. ISSN . 2016
KVAPILÍK, Jindřich. Porovnání ekonomických ukazatelů chovu dojených a nedojených krav. Náš chov, 2016, roč. 76(6), s. 26-29. ISSN 0027-8068. 2016
KVAPILÍK, Jindřich a SYRŮČEK, Jan. Produkce hovězího masa ve světě a v EU. Náš chov, 2016, roč. 76(1), s. 34-37. ISSN 0027-8068. 2016
KVAPILÍK, Jindřich, KUČERA, Josef, BUCEK, Pavel, ABRAHAMOVÁ, M., ŠKARYD, V., VESELÁ, Zdeňka a další. Ročenka 2015. Chov skotu v České republice. Praha: Českomoravská společnost chovatelů, a.s., 2016, s. ISBN 2016
KVAPILÍK, Jindřich, JEDELSKÁ, R., HANUŠ, O., URBAN, P., ŘÍHA, J., KOPUNECZ, P., SEYDLOVÁ, R., ROUBAL, P., ZLATNÍČEK, J. a KLIMEŠ, M. Somatické buňky v mléce individuálních krav a vybrané ukazatele. Mlékařské listy 158, 2016, roč. 27(5), s. 5-12. ISSN 1212-950X. 2016
KVAPILÍK, Jindřich a SYRŮČEK, Jan. Výroba mléka v roce 2015. Náš chov, 2016, roč. 76(8), s. 30-35. ISSN 0027-8068. 2016
KVAPILÍK, J. a SYRŮČEK, J. Vývoj ukazatelů kontroly mléčné užitkovosti v letech 1996 až 201. In Ročenka Chov skotu v České republice.. Praha: Českomoravská společnost chovatelů, 2016, s. 66-74. ISBN . 2016
KVAPILÍK, Jindřich. Chov dojníc a výroba mlieka v EÚ. Slovenský chov, 2015, roč. 20(12), s. 28-30. ISSN . 2015
KVAPILÍK, Jindřich. Chov dojníc a výroba mlieka vo svete. Slovenský chov, 2015, roč. 20(10), s. 24-25. ISSN . 2015
KVAPILÍK, Jindřich. Chov skotu a produkce hovězího masa. Zpravodaj - ČSCHMS, 2015, roč. 22(1), s. 20-27. ISSN . 2015
KVAPILÍK, Jindřich, HANUŠ, O., ROUBAL, P. a FILIP, V. Economic metaanalysis of impact of once a day milking  . Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2015, 21, 419-428. ISSN 1310-0351. 2015
KVAPILÍK, Jindřich. Hlavní faktory ovlivňující ekonomické výsledky výroby mléka. Náš chov, 2015, roč. 75(2), s. 69-71. ISSN . 2015
KVAPILÍK, Jindřich, HANUŠ, O., BARTOŇ, Luděk, KLIMEŠOVÁ, M.V. a ROUBAL, P. Mastitis of dairy cows and financial losses: An economic meta-analysis and model calculation  . Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2015, 21, 1092-1105. ISSN 1310-0351. 2015
SYRŮČEK, Jan a KVAPILÍK, Jindřich. Odpisy krav bez tržní produkce mléka. Náš chov, 2015, roč. 75(9), s. 92-94. ISSN 0027-8068. 2015
KVAPILÍK, Jindřich., 2015 Proč chovat dojené krávy a vyrábět mléko?. In Farmářský den ve Velké Chyšce. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 9-16. ISSN 2015
KVAPILÍK, Jindřich. Produkce ve světě a EU bez regulace. Zemědělec, 2015, roč. 23(9), s. 14-17. ISSN . 2015
KVAPILÍK, Jindřich, SYRŮČEK, Jan a BURDYCH, Jiří. Provozní ukazatele výroby mléka za rok 2014. Náš chov, 2015, roč. 75(8), s. 32-36. ISSN 0027-8068. 2015
KVAPILÍK, Jindřich., RŮŽIČKA, Z. a BUCEK, P. Ročenka 2014 Chov skotu v České republice. Praha: Českomoravská společnost chovatelů, 2015, 82 s. ISBN 2015
KVAPILÍK, Jindřich. Trvalé travní porosty a chov krav bez tržní produkce mléka. Náš chov, 2015, roč. 75(5), s. 37-42. ISSN 0027-8068. 2015
KVAPILÍK, Jindřich a KOPÁČEK, J. Výroba mléka v Evropské unii po zrušení kvót. Mlékařské listy, 2015, roč. 2015(149), s. 21-28. ISSN 1212-950X. 2015
KVAPILÍK, Jindřich. Výskyt mastitid ve stádech dojených krav. Náš chov, 2015, roč. 75(8), s. 42-46. ISSN 0027-8068. 2015
KRPÁLKOVÁ, Lenka, CABRERA, V.E., KVAPILÍK, Jindřich, BURDYCH, Jiří a CRUMP, P. Associations between age at first calving, rearing average daily weight gain, herd milk yield and dairy herd production, reproduction, and profitability. Journal of Dairy Science, 2014, 97, 6573-6582. ISSN 0022-0302. 2014
KVAPILÍK, Jindřich, SYRŮČEK, Jan a BURDYCH, Jiří. Ekonomické ukazatele výroby mléka za rok 2013. Náš chov, 2014, roč. 74(7), s. 10-13. ISSN 0027-8068. 2014
KVAPILÍK, Jindřich. Mastitidy dojených krav a ekonomické ztráty. Veterinářství, 2014, roč. 64(12), s. 946-955. ISSN 0506-8231. 2014
KVAPILÍK, Jindřich. Mastitidy u dojených krav a výrobní ztráty. Veterinářství, 2014, roč. 64(7), s. 550-560. ISSN 0506-8231. 2014
HÁJEK, M., ŘÍHA, J., URBAN, P., KVAPILÍK, Jindřich, ROUBAL, P., SEYDLOVÁ, R. a KLIMEŠOVÁ-VYLETĚLOVÁ, M. Nástroj pro vývoj zlepšo­vání informační výtěžnosti dat z mlékařských pokusů, kontroly užitkovosti a poradenství ke kvalitě mléka DF-report (Dairy Farming - Report, Mastitis). Mlékařské listy, 2014, roč. 2014(142), s. 10-15. ISSN 1212-950X. 2014
KRPÁLKOVÁ, Lenka, CABRERA, V.E., KVAPILÍK, Jindřich, BURDYCH, Jiří, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava., CRUMP, P., STÁDNÍK, L. a VACEK, Mojmír. Optimal growth of heifers and dairy herd production and profitability. Saarbrücken, Deutschland: LAP Lambert Academic Publishing, 2014, 84 s. ISBN 978-3-659-58200-4 2014
KVAPILÍK, Jindřich. Regulace trhu a monitorovací agentura. Zemědělec, 2014, roč. 22(9), s. 13-15. ISSN . 2014
KVAPILÍK, Jindřich, RŮŽIČKA, Zdeněk a BUCEK, Pavel. Ročenka Chov skotu v České republice. Praha: Českomoravská společnost chovatelů, 2014, 87 s. ISBN 2014
KVAPILÍK, Jindřich a SYRŮČEK, Jan. Syrové kravské mléko a mléčné výrobky. Mlékařské listy, 2014, roč. 25(143), s. 7-12. ISSN 1212-950X. 2014
KVAPILÍK, Jindřich, HANUŠ, O., SYRŮČEK, Jan, VYLETĚLOVÁ-KLIMEŠOVÁ, M. a ROUBAL, P. The Economic Importance of the Losses of Cow Milk Due to Mastitis: a Meta-Analysis. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2014, 20, 1483-1497. ISSN 1310-0351. 2014
KRPÁLKOVÁ, Lenka, KVAPILÍK, Jindřich a BURDYCH, Jiří. Vliv odchovu jalovic a užitkovosti stáda na vybrané ukazatele. Náš chov, 2014, roč. 74(9), s. 67-71. ISSN 0027-8068. 2014
KVAPILÍK, Jindřich. Výroba a nákupní ceny mléka po zrušení kvót. Náš chov, 2014, roč. 74(2), s. 60-63. ISSN . 2014
KVAPILÍK, Jindřich. Výroba mléka ve Švýcarsku po zrušení kvót. Náš chov, 2014, roč. 74(5), s. 22-25. ISSN . 2014
KVAPILÍK, Jindřich a KOPÁČEK, J. Výrobci mléka a mlékárny v mezinárodní konkurenci. Náš chov, 2014, roč. 74(6), s. 16-22. ISSN . 2014

VŠECHNY PUBLIKACE