Etologie

Vedoucí jednotkyBartošová Jitka, doc. Ing., Ph.D.
Nadřazená jednotkaÚtvar náměstka ředitele pro výzkum
Popis

Oddělení etologie se zabývá výzkumem chování a pohody (welfare) prasat, mléčného a masného skotu, farmově chovaných jelenovitých, koní a dalších druhů zvířat, zejména kopytníků, chovaných v zajetí.

Hlavní oblasti výzkumu:

 • – mateřské chování a jeho vliv na růst, vývoj a mortalitu mláďat v různých systémech ustájení, otázky kojení a odstavu
  – vliv ustájení, sociálního prostředí a sociálních zkušeností během ontogeneze na chování, pohodu, zdraví a užitkovost zvířat
  – komunikace, zejména hlasová, mezi zvířaty a ve vztahu člověk-zvíře, emocionalita a kognitivní schopnosti zvířat
  – agresivita, dominance, pozitivní sociální interakce včetně hry mezi zvířaty a jejich důsledky pro fyziologii, zdraví, pohodu areprodukci
  – skupinové chování zvířat, synchronizace chování, pastevní chování
  – fyziologie parožení jelenovitých

Pracovníci oddělení vyučují etologii a příbuzné obory na univerzitách, vedou studenty a pracují v osvětě a poradenství pro chovatelskou, odbornou i širokou veřejnost.

Metody, technologie, zvířata

dojený a masný skot, prasata, koně, divocí kopytníci, telemetrie

Bartoš Luděk, prof. Ing., DrSc. vědecký pracovník
Bartošová Jitka, doc. Ing., Ph.D. vědecký pracovník
Dušek Adam, RNDr., Ph.D. vědecký pracovník
Goumon Sébastien, Ph.D. vědecký pracovník
Illmann Gudrun, RNDr., CSc. vědecký pracovník
Kotrba Radim, Ing., Ph.D. vědecký pracovník
Pluháček Jan, RNDr., Ph.D. vědecký pracovník
Policht Richard, Mgr., Ph.D. vědecký pracovník
Špinka Marek, Doc. RNDr., CSc. vědecký pracovník
Bučková Katarína, Mgr. odborný pracovník
Esattore Bruno, MSc. odborný pracovník
Leszkowová Iva, Mgr. odborný pracovník
Ničová Klára, Ing. odborný pracovník
Sommese Andrea, M.Sc. odborný pracovník
Wackermannová Marie, Ing., Ph.D. odborný pracovník
Janovský Petr technik
Kšáda Vratislav technik
Máchová Lýdie technik

Poslední publikace:

NázevRok
BOONSTRA, Rudy, DUŠEK, Adam a FLYNN, Rodney W. DHEA and territoriality during the nonbreeding season in male American martens (Martes americana). Journal of Mammalogy, 2018, 99, 826-835. ISSN 0022-2372. 2018
ILLMANNOVÁ, Gudrun, LESZKOWOVÁ, Iva a ŠIMEČKOVÁ, Marie. Do sows respond to sibling competition at the udder Day 1 post-partum?. Applied Animal Behaviour Science, 2018, 200, 51-55. ISSN 0168-1591. 2018
PAVLÍK, Aleš, SLÁMA, Petr, BUREŠ, Daniel a KOTRBA, Radim. Effect of Feeding on Growth and Blood Biochemistry of Male Fallow Deer. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2018, roč. 8(3), s. 911-913. ISSN 1338-5178. 2018
WIRTHGEN, Elisa, GOUMON, Sébastien, KUNZE, Martin, WALZ, Christina, SPITSCHAK, Marion, TUCHSCHERER, Armin, BROWN, Jennifer, HOEFLICH, Christine, FAUCITANO, Luigi a HOEFLICH, Andreas. Effects of transport duration and environmental conditions in winter or summer on the concentrations of insulin-like growth factors and insulin-like growth factor-binding proteins in the plasma of market-weight pigs. Frontiers in Endocrinology, 2018, 9, Article number 36. ISSN 1664-2392. 2018
ŠPINKA, Marek a WEMELSFELDER, Francoise. Environmental challenge and animal agency.. In Animal Welfare, 3rd Edition. Wallingford, UK: CABI, 2018, s. 39-55. ISBN 13: 9781786390202. 2018
VILLAGRÁN, Matías, BERACOCHEA, Florencia, BARTOŠ, Luděk a UNGERFELD, Rodolfo. Hierarchical status and body traits and reproductive characteristics of male pampas deer (Ozotoceros bezoarticus) maintained in all-male groups. Applied Animal Behaviour Science, 2018, 207, 116-122. ISSN 0168-1591. 2018
CHALOUPKOVÁ, Helena, SVOBODOVÁ, Ivona, VÁPENÍK, Pavel a BARTOŠ, Luděk. Increased resistance to sudden noise by audio stimulation during early ontogeny in German shepherd puppies. PLoS One, 2018, roč. 13(e0196553), s. 1-8. ISSN 1932-6203. 2018
ŠPINKIA, Marek, SYROVÁ, Michaela, POLICHT, Richard a LINHART, Pavel. Individual stability in vocalization rates of preweaning piglets. Journal of Animal Science, 2018, 96, 11-16. ISSN 0021-8812. 2018
BARTOŠ, Luděk, BARTOŠOVÁ, Jitka a PLUHÁČEK, Jan. Male-free environment prevents pregnancy disruption in domestic horse mares mated away of home. Applied Animal Behaviour Science, 2018, 200, 67-70. ISSN 0168-1591. 2018
BARTOŠ, Luděk. Obituary for George A. Bubenik. European Journal of Wildlife Research , 2018, roč. 64(3), s. Articla Number 34. ISSN . 2018
DUŠEK, Adam, FLYNN, Rodney W. a BOONSTRA, Rudy., 2018 Ovlivňuje dehydroepiandrosteron teritorialitu samců sobola amerického (Martes americana) mimo reprodukční období?. In Zoologické dny Praha 2018.. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., s. 64. ISSN 2018
CAWTHORN, Donna-Maree, FITZHENRY, Leon Brett, MUCHENJE, Voster, BUREŠ, Daniel, KOTRBA, Radim a HOFFMAN, Louwrens C. Physical quality attributes of male and female wild fallow deer (Dama dama) muscles. Meat Science, 2018, 137, 168-175. ISSN 0309-1740. 2018
LAWRENCE, Alistar B., NEWBERRY, Ruth C. a ŠPINKA, Marek. Positive welfare: What does it add to the debate over pig welfare?. In Advances in Pig Welfare. Duxford, UK: Elsevier, Woodhead Publishing,, 2018, s. 415-444. ISBN 978-0-08-101012-9. 2018
STANĚK, Stanislav, ŠÁROVÁ, Radka, NEJEDLÁ, Eliška, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa a DOLEŽAL, Oldřich. Survey of disbudding practice on Czech dairy farms. Journal of Dairy Science, 2018, 101, 830-839. ISSN 0022-0302. 2018
CAPPELLI, Jamil, GARCÍA, Andrés J., KOTRBA, Radim, POZO, Pablo Gambín, LANDETE-CASTILLEJOS, Tomas, GALLEGO, Laureano a CEACERO, Francisco. The bony horncore of the common eland (Taurotragus oryx): composition and mechanical properties of a spiral fighting structure. Journal of Anatomy, 2018, 232, 72-79. ISSN 0021-8782. 2018
ŠPINKA, Marek, ed. Advances in Pig Welfare. Cambridge: Woodhead Publishing, 2017, 506 s. ISBN 978-0-081-01012-9 2017
KOUBA, Marek, BARTOŠ, Luděk, ŠINDELÁŘ, Jiří a ŠŤASTNÝ, Karel. Alloparental care and adoption in Tengmalm’s Owl (Aegolius funereus). Journal of Ornithology, 2017, 158, 185-191. ISSN 0021-8375. 2017
ŠPINKA, Marek. Behaviour of Pigs. In The Ethology of Domestic Animals, 3rd Edition. Wallingford, UK: CABI, 2017, s. 214-227. ISBN 13: 9781786391650. 2017
BUREŠ, Daniel, HOFFMAN, L.C. a KOTRBA, Radim. Chov, produkce a zpracování masa nedomestikovaných zvířat v Jihoafrické republice. Maso, 2017, roč. 28(6), s. 20-24. ISSN 1210-4086. 2017
PLUHÁČEK, Jan a GLONEKOVÁ, Markéta. Conference on Antelope, Giraffe, Hippo in the 21 st Century: The first meeting of the IUCN/SSC Hippo Specialist Group. Suiform Soundings, 2017, roč. 16(17210/2017-5), s. 52-55. ISSN . 2017
BARTOŠ, Luděk, KOTRBA, Radim, DUŠEK, Adam, BARTOŠOVÁ, Jitka, PLUHÁČEK, Jan, RUDOLFOVÁ, Jorga, KUŽMOVÁ, Erika a KOMÁRKOVÁ, Martina., 2017 Effect of social environment on corticosterone concentration in captive red deer males (Cervus elaphus). In 35th International Ethological Conference. Estoril, Portugal: Estoril Congress Center, s. P208. ISSN 2017
ŠPINKA, Marek., 2017 Enrichment for Pigs on Slatted Floors: Experiments on Low-Cost Objects. In Uspořádání semináře. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN 2017
ŠÁROVÁ, Radka, ŠPINKA, Marek a CEACERO, Francisco. Higher Dominance Position Does Not Result in Higher Reproductive Success in Female Beef Cattle. Journal of Animal Science, 2017, 95, 3301-3309. ISSN 0021-8812. 2017
KOUBA, Marek, BARTOŠ, Luděk, TOMÁŠEK, Václav, POPELKOVÁ, Alena, ŠŤASTNÝ, Karel a ZÁRYBNICKÁ, Markéta. Home range size of Tengmalm's owl during breeding in Central Europe is determined by prey abundance. PLoS One, 2017, 12, 1-15. ISSN 1932-6203. 2017
BARTOŠ, Luděk. Homosexual Receptivity. In Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science. Switzerland: Springer International Publishing, 2017, s. 1-3. ISBN 978-3-319-19649-7. 2017
GOUMON, Sébastian a FAUCITANO, Luigi. Influence of loading handling and facilities on the subsequent response to pre-slaughter stress in pigs. Livestock Science, 2017, 200, 6-13. ISSN 1871-1413. 2017
KOTĚROVÁ, Kateřina, VALNÍČKOVÁ, Barbora a ŠÁROVÁ, Radka. Inovativní projekty v ekozemědělství. Zemědělec, 2017, roč. 25(19), s. 41. ISSN . 2017
PLUHÁČEK, Jan, STECK, Beatrice L., SINHA, Satya P. a HOUWALD, Friederike von. Interbirth intervals are associated with age of the mother, but not with infant mortality in Indian rhinoceroses. Current Zoology, 2017, 63, 229-235. ISSN 1674-5507. 2017
WIRTHGEN, Elisa, KUNZE, Martin, GOUMON, Sébastien et al. Interference of stress with the somatotropic axis in pigs – lights on new biomarkers. Scientific Reports , 2017, 7, 12055. ISSN 2045-2322. 2017
BUREŠ, Daniel, BARTOŇ, Luděk, KOTRBA, Radim a KUDRNÁČOVÁ, Eva. Kvalita masa farmově chovaných jelenů a daňků. Náš chov, 2017, roč. 77(1), s. 72-74. ISSN 0027-8068. 2017
SYROVÁ, Michaela, POLICHT, Richard, LINHART, Pavel a ŠPINKA, Marek. Ontogeny of individual and litter identity signaling in grunts of piglets. Journal of the Acoustical Society of America, 2017, 142, 3116-3121. ISSN 0001-4966. 2017
ILLMANNOVÁ, Gudrun, GOUMON, Sébastien, LESZKOWOVÁ, Iva a ŠIMEČKOVÁ, Marie., 2017 Ovlivňuje ustájení u prasete domácího v období laktace konflikt mezi rodičem a potomky během kojení?. In Program a abstrakta 44. etologická konference České a Slovenské etologické společnosti. Jihlava: Česká a Slovenská etologická společnost, s. 24. ISSN 2017
WACKERMANNOVÁ, Marie, GOUMON, Sébastien a ILLMANNOVÁ, Gudrun. Pens with Temporary Crating: A Viable Alternative Housing System to Improve the Welfare of Lactating Sows - Review. Research in Pig Breeding, 2017, roč. 11(2), s. 22-26. ISSN 1802-7547. 2017
LAWRENCE, Alistair, B., NEWBERRY, Rurh, C. a ŠPINKA, Marek. Positive welfare: What does it add to the debate over pig welfare?. In Advances in Pig Welfare. Cambridge: Woodhead Publishing, 2017, s. 415-444. ISBN 978-0-08-101012-9. 2017
DUŠEK, Adam, BARTOŠ, Luděk a SEDLÁČEK, František., 2017 Pre-breeding food restriction promotes parental investment. In 35th International Ethological Conference. Estoril, Portugal: Estoril Congress Center, s. CT27.2. ISSN 2017
DUŠEK, Adam, BARTOŠ, Luděk a SEDLÁČEK, František. Pre-breeding food restriction promotes the optimization of parental investment in house mice, Mus musculus. PLoS One, 2017, 12, 1-21. ISSN 1932-6203. 2017
SOMMAVILLA, Roberta, FAUCITANO, Luigi, GONYOU, Harold, SEDDON, Yolande, BERGERON, Renée, WIDOWSKI, Tina, CROWE, Trever, CONNOR, Laurie, BERGOLI SCHEEREN, Marina, GOUMON, Sébastian a BROWN, Jennifer. Season, transport duration and trailer compartment effects on blood stress indicators in pigs: Relationship to environmental, behavioral and other physiological factors, and pork quality traits. Animals, 2017, 7, 1-12. ISSN 2076-2615. 2017
LINHART, Pavel a ŠÁLEK, Martin. The assessment of biases in the acoustic discrimination of individuals. PLoS One, 2017, 12, e0177206. ISSN 1932-6203. 2017
HRADEC, Michal, LINHART, Pavel, BARTOŠ, Luděk a BOLECHOVÁ, Petra. The traits of the great calls in the juvenile and adolescent gibbon males Nomascus gabriellae. PLoS One, 2017, 12, e0173959. ISSN 1932-6203. 2017
ESATTORE, Bruno, VILLAGRÁN, Matías, PLUHÁČEK, Jan, KOMÁRKOVÁ, Martina, DUŠEK, Adam, KOTRBA, Radim, BARTOŠOVÁ, Jitka a BARTOŠ, Luděk., 2017 To beat or not to beat: “opportunistic” behaviour during antler growth period odifies cortisol concentration in red deer (Cervus elaphus) males. In 35th International Ethological Conference. Estoril, Portugal: Estoril Congress Center, s. CT29.6. ISSN 2017
VALNÍČKOVÁ, Barbora a ŠÁROVÁ, Radka Vliv rané socializace na zdraví a přírůstky telat dojného skotu. Výzkum v chovu skotu/Cattle Research, 2017, roč. 59(3), s. 9-20. ISSN 0139-7265. 2017
BUREŠ, Daniel, BARTOŇ, Luděk, KOTRBA, Radim, KUDRNÁČOVÁ, Eva a CEACERO, Francisco. Vliv výživy na intenzitu růstu, složení jatečného těla a kvalitu masa daňků evropských z farmového chovu. Maso, 2017, roč. 28(6), s. 4-8. ISSN 1210-4086. 2017
VALNÍČKOVÁ, Barbora a ŠÁROVÁ, Radka. Vzájemné vysávání telat je problém, který lze řešit. Náš chov, 2017, roč. 77(3), s. 38. ISSN . 2017
VALNÍČKOVÁ, Barbora a ŠÁROVÁ, Radka. Vzájomné vyciciavanie teliat možno vyriešiť. Rolnické noviny, 2017, roč. 2017(19.4.), s. 27. ISSN . 2017
STĚHULOVÁ, Ilona, VALNÍČKOVÁ, Barbora, ŠÁROVÁ, Radka a ŠPINKA, Marek. Weaning reactions in beef cattle are adaptively adjusted to the state of the cow and the calf. Journal of Animal Science, 2017, 95, 1023-1029. ISSN 0021-8812. 2017
BOONSTRA, Rudy, DUŠEK, Adam, LANE, Jeffrey E. a BOUTIN, Stan. When the ball is in the female’s court: How the scramble-competition mating system of the North American red squirrel has shaped male physiology and testosterone dynamics. General and Comparative Endocrinology, 2017, 252, 162-172. ISSN 0016-6480. 2017
BOONSTRA, Rudy, DUŠEK, Adam, LANE, Jeffrey a BOUTIN, Stan., 2017 When the ball is in the female’s court: the role of male testosterone in the scramblecompetition mating system of the North American red squirrel. In 97th Annual Meeting of the American Society of Mammalogists. Idaho: University of Idaho, s. 163. ISSN 2017
BARTOŠ, Luděk, BARTOŠOVÁ, Jitka, CHALOUPKOVÁ, Helena, DUŠEK, Adam, HRADECKÁ, Lenka a SVOBODOVÁ, Ivona. A sociobiological origin of pregnancy failure in domestic dogs. Scientific Reports , 2016, 6, 22188. ISSN 2045-2322. 2016
PTÁČEK, Ladislav, MACHLICA, Lukáš, LINHART, Pavel, JAŠKA, Pavel a MÜLLER, Luděk. Automatic recognition of bird individuals on an open set using as- is recordings. Bioacoustics, 2016, 25, 55-73. ISSN 0952-4622. 2016
KING, Sarah R.B, ASA, CHeryl, PLUHÁČEK, Jan, HOUPT, Katherine a RANSON, Jason I. Behavior of Horses, Zebras, and Asses. In Wild equids: ecology, management and conservation. Baltimore, Maryland: John Hopkins University Press, 2016, s. 23-40. ISBN 978-1-4214-1909-1. 2016
PLUHÁČEK, J. a SVOBODOVÁ, Y. Daman stromový - zapomenutý poklad českých zoologických zahrad. Živa, 2016, roč. 63(4), s. 197-200. ISSN . 2016
BRYNDA, V., FALTUS, O., LANDETE-CASTOLLEJOS, T. a KOTRBA, R., 2016 Deer Nutrition and Feeding. In Uspořádání konference 30.3.2016. : VVS Vermerovice, CZ, s. . ISSN 2016
GOUMON, Sébastian a ŠPINKA, Marek. Emotional contagion of distress in young pigs is potentiated by previous exposure to the same stressor. Animal Cognition, 2016, 19, 501-511. ISSN 1435-9448. 2016
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a AGE S.R.O.. Experimentální porodní kotec pro prasnice. Autoři: MARTÍNEK, Ladislav. ROZKOT, Miroslav, ILLMANNOVÁ, Gudrun a GOUMON, Sébastian.. Česká republika. Funkční vzorek FV/VÚŽV/01/2016. 2016-11-16. 2016
SYROVÁ, Michaela, NĚMEC,Michal, VESELÝ, Petr, LANDOVÁ, Eva a FUCHS, Roman. Facing a Clever Predator Demands Clever Responses - Red-Backed Shrikes (Lanius collurio) vs. Eurasian Magpies (Pica pica). PLoS One, 2016, 11, e0159432. ISSN 1932-6203. 2016
KOTRBA, Radim, CEACERO, Francisco, BARTOŠ, Luděk, LANDETE-CASTILLEJOS, Tomás a POKORADI, J., 2016 Feeding of captive deer- intention to respect biology or to enhance productionIng. In Deer nutrition and feeding. Jablonné nad Orlicí: VVS; VÚŽV, s. . ISSN 2016
ILLMANNOVÁ, Gudrun, CHALOUPKOVÁ, Helena a MELIŠOVÁ, Michala. Impact of sow prepartum behavior on maternal behavior, piglet body weight gain, and mortality in farrowing pens and crates. Journal of Animal Science, 2016, 94, 3978-3986. ISSN 0021-8812. 2016
ŠÁROVÁ, Radka, GUTMANN, A. K., ŠPINKA, Marek, STĚHULOVÁ, Ilona a WINCKLER, CH. Important role of dominance in allogrooming behaviour in beef cattle  . Applied Animal Behaviour Science, 2016, 18, 41-48. ISSN 0168-1591. 2016
CEACERO, Francisco. Long or Heavy? Physiological Constraints in the Evolution of Antlers. Journal of Mammalian Evolution , 2016, 23, 209-216. ISSN 1064-7554. 2016
ŠPINKA, Marek, PALEČKOVÁ, Marie a ŘEHÁKOVÁ, Milada. Metacommunication in social play: the meaning of aggression-like elements is modified by play face in Hanuman langurs (Semnopithecus entellus). Behaviour, 2016, 153, 795-818. ISSN 0005-7959. 2016
SANTARIOVÁ, M., PINC, L., BARTOŠ, Luděk, VYPLELOVÁ, P., GERNEŠ, J. a SEKYROVÁ, V. Resistance of human odours to extremely high temperature as revealed by trained dogs. Czech Journal of Animal Science, 2016, 61, 172-176. ISSN 1212-1819. 2016
CINKOVÁ, I. a POLICHT, Richard. Sex and species recognition by wild male southern white rhinoceros using contact pant calls. Animal Cognition, 2016, 19, 375-386. ISSN 1435-9448. 2016
GLONEKOVÁ, Markéta, BRANDLOVÁ, Karolína a PLUHÁČEK, Jan. Stealing milk by young and reciprocal mothers: high incidence of allonursing in giraffes, Giraffa camelopardalis. Animal Behaviour, 2016, 113, 113-123. ISSN 0003-3472. 2016
PLUHÁČEK, J. a STECK, B. Synové hrocha a dcery hrošíka aneb o poměru pohlaví hrochovitých v zoologických zahradách. Živa, 2016, roč. 63(1), s. 43-45. ISSN . 2016
KUDRNÁČOVÁ; E.; BUREŠ; D.; BARTOŇ; L. a KOTRBA; R., 2016 The influence of diet on carcass composition and meat quality attributes in cervids. In Deer nutrition and feeding. Jablonné nad Orlicí: VVS; VÚŽV, s. 30. ISSN 2016
CEACERO, Francisco., GARCÍA, A.F., LANDETE-CASTILLEJOS, T., KOMÁRKOVÁ, Martina, HIDALGO, F., SERRANO, P.M. a GALLEGO, L. The Many Axes of Deer Lactation. Journal of Mammary Gland Biology and Neoplasia, 2016, 21, 123-129. ISSN 1083-3021. 2016
BARTOŠOVÁ, Jitka, KOMÁRKOVÁ, Martina, LEVÁ, Michaela a LINHART, Pavel., 2015 42. etologická konference České a Slovenské etologické společnosti. In Uspořádání konference 11.4.2015. JU České Budějovice: Česká a slovenská etologická společnost, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN 2015
CEACERO, Francisco, LANDETE-CASTILLEJOS, T., OLGUIN, A., MIRANDA, M., GARCÍA, A., MARTINEZ, A., COSSINELLO, J., MIGUEL, V. a GALLEGO, L. Avoiding Toxic Levels of Essential Minerals: A Forgotten Factor in Deer Diet Preferences. PLoS One, 2015, 10, e0115814. ISSN 1932-6203. 2015
AWIN welfare assessment protocol for horses. Autoři: MINERO, M. a BARTOŠOVÁ, Jitka.. 2015. 2015
ILLMANNOVÁ, Gudrun a CHALOUPKOVÁ, Helena. Biologické potřeby prasnic a selat kolem porodu z pohledu ustájení. Náš chov, 2015, roč. 75(Praktická příručka), s. 29-30. ISSN . 2015
BARTOŠOVÁ, Jitka. Chování: Kámen úrazu úrazů u koní. Jezdectví, 2015, roč. 64(11), s. 20-21. ISSN . 2015
LINDOVÁ, Jitka,, ŠPINKA, Marek a NOVÁKOVÁ, Linda. Decoding of Baby Calls: Can Adult Humans Identify the Eliciting Situation from Emotional Vocalizations of Preverbal Infants?. PLoS One, 2015, 10, e0124317. ISSN 1932-6203. 2015
PLUHÁČEK, Jan a STECK, B. Different Sex Allocations in Two Related Species: The Case of the Extant Hippopotamus. Ethology, 2015, 121, 462-471. ISSN 0179-1613. 2015
CINKOVÁ, I. a POLICHT, Richard. Discrimination of familiarity and sex from chemical cues in the dung by wild southern white rhinoceros. Animal Cognition, 2015, 18, 385-392. ISSN 1435-9448. 2015
KOLBABOVÁ, T., MALKEMPER, E.P., BARTOŠ, Luděk, VANDERSTRAETEN, J., TURČÁNI, M. a BURDA, H. Effect of exposure to extremely low frequency magnetic fields on melatonin levels in calves is seasonally dependent. Scientific Reports , 2015, 5, 1-9. ISSN 2045-2322. 2015
ILLMANNOVÁ, Gudrun, CHALOUPKOVÁ, Helena a NEUHAUSEROVÁ, Kristýna. Effect of pre- and post-partum sow activity on maternal behaviour and piglet weight gain 24 h after birth. Applied Animal Behaviour Science, 2015, 163, 80-88. ISSN 0168-1591. 2015
BARTOŠOVÁ, Jitka, KOMÁRKOVÁ, Martina a POKORNÁ, Miroslava., 2015 Effects of husbandry and housing environments on horse welfare. In Audiovizuální tvorba - Learning object. Brazílie: http://animalwelfarehub.com/LearningMaterials/Details/118, s. . ISSN 2015
DUBCOVÁ, Jana, BARTOŠOVÁ, Jitka a KOMÁRKOVÁ, Martina. Effects of prompt versus stepwise relocation to a novel environment on foals' responses to weaning in domestic horses (Equus caballus). Journal of Veterinary Behavior-Clinical Applications and Research , 2015, 10, 346-352. ISSN 1558-7878. 2015
LINHART, Pavel, RATCLIFFE, V.F., REBY, D. a ŠPINKA, Marek. Expression of Emotional Arousal in Two Different Piglet Call Types. PLoS One, 2015, 10, e0135414. ISSN 1932-6203. 2015
KOUBA, M., BARTOŠ, Luděk, KORPIMÄKKI, E. a ZÁRYBNICKÁ, M. Factors Affecting the Duration of Nestling Period and Fledging Order in Tengmalm´s Owl (Aegolius funereus): Effect of Wing Length and Hatching Sequence. PLoS One, 2015, 10, e0121641.. ISSN 1932-6203. 2015
PLUHÁČEK, Jan, CEACERO, Francisco a LUPTÁK, P. First records of preorbital gland opening in rare wild barasingha (Rucervus duvaucelii) in social contexts may help to explain this phenomenon in cervids. Behavioural Processes, 2015, 119, 29-31. ISSN 0376-6357. 2015
HRADECKÁ, Lenka, BARTOŠ, Luboš, SVOBODOVÁ, Ivona a SALES, James. Heritability of behavioural traits in domestic dogs: A meta-analysis. Applied Animal Behaviour Science, 2015, 170, 1-13. ISSN 0168-1591. 2015
MARUŠČÁKOVÁ, Iva Linda, LINHART, Pavel, RATCLIFFE, Victoria, F., TALLET, Céline, REBY, David a ŠPINKA, Marek. Humans (Homo sapiens) Judge the Emotional Content of Piglet (Sus scrofa domestica) Calls Based on Simple Acoustic Parameters, not Personality, Empathy, nor Attitude Toward Animals. Journal of Comparative Psychology, 2015, 129, 121-131. ISSN 0735-7036. 2015
HOLLINGER, M., EDWARDS, S., ILLMANNOVÁ, G., LEEB, C., MELIŠOVÁ, M., PRUNIER, A., RUDOLPH, G. & FRÜH, B. Improving Health and Welfare of Pigs. Frick, Switzerland: Research Institute of Organic Agriculture, 2015, s. ISBN 978-3-03736-278-5 2015
CEACERO, Francisco, PLUHÁČEK, Jan, LANDETE-CASTILLEJOS, T., GARCIA, A.J. a GALLEGO, L. Inter-specific differences in the structure and mechanics but not the chemical composition of antlers in three deer species. Annales Zoologici Fennici , 2015, 52, 368-375. ISSN 0003-455X. 2015
HOFFMAN, L.C., Van SCHALKWYK, D.L., McMILLIN, K.W. a KOTRBA, Radim. Intramuscular fat characteristics of Namibian common eland (Tragelaphus oryx). South African Journal of Wildlife Research , 2015, 45, 312-320. ISSN 0379-4369. 2015
BARTOŠOVÁ, Jitka. Já viděl divoké koně. Nebo ne?. Jezdectví, 2015, roč. 64(6), s. 66-67. ISSN . 2015
GUTMANN, Anke Kristina,, ŠPINKA, Marek a WINCKLER, Christoph. Long-term familiarity creates preferred social partners in dairy cows. Applied Animal Behaviour Science, 2015, 169, 1-8. ISSN . 2015
BARTOŠOVÁ, Jitka. Následky odstavu aneb Jak rychle vystrnadit mládež z rodného hnízda. Jezdectví, 2015, roč. 64(5), s. 60-62. ISSN . 2015
JAŠKA, Pavel., LINHART, Pavel a FUCHS, Roman. Neighbour recognition in two sister songbird species with a simple and complex repertoire - a playback study. Journal of Avian Biology, 2015, 45, 151-158. ISSN 0908-8857. 2015
ŠPINKA, Marek a ILLMANNOVÁ, Gudrun. Nursing behavior. Chapter 13.. In The gestating and lactating sow. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2015, s. 297-317. ISBN 978-90-8686-253-5. 2015
CEACERO, Francisco, PLUHÁČEK, Jan, KOMÁRKOVÁ, Martina a ZÁBRANSKÝ, M. Pre-orbital gland opening during aggressive interactions in rusa deer (Rusa timorensis). Behavioural Processes, 2015, 111, 51-54. ISSN 0376-6357. 2015
BARTOŠ, Luděk, BARTOŠOVÁ, Jitka a PLUHÁČEK, Jan. Pregnancy disruption in artificially inseminated domestic horse mares as a counterstrategy against potential infanticide. Journal of Animal Science, 2015, 93, 5465-5468. ISSN 0021-8812. 2015
BUREŠ, Daniel, BARTOŇ, Luděk, KOTRBA, Radim a HAKL, J. Quality attributes and composition of meat from red deer {Cervus elaphus), fallow deer [Dama dama) and Aberdeen Angus and Holstein cattle [Bos taurus). Journal of the Science of Food and Agriculture, 2015, 95, 2299-2306. ISSN 0022-5142. 2015
LINHART, Pavel a FUCHS, Roman. Song pitch indicates body size and correlates with males' response to playback in a songbird. Animal Behaviour, 2015, 103, 91-98. ISSN 0003-3472. 2015
ŠŤASTNÁ KOHOUTOVÁ, M., DVOŘÁČKOVÁ, M., a BARTOŠOVÁ, Jitka. Společně za radostí a zdravím - nejen na koňském hřbetě. Jezdectví,, 2015, roč. 64(6), s. 72-73. ISSN . 2015
VALNÍČKOVÁ, Barbora a ŠÁROVÁ, Radka. Stabilní sociální prostředí dojnic přispívá k úspěchu chovu. Náš chov, 2015, roč. 75(9), s. 54-55. ISSN . 2015
NĚMEC, M., SYROVÁ, M., DOKOUPILOVÁ, L., VESELÝ, P., SMILAUER, P., LANDOVÁ, E., LIŠKOVÁ, S. a FUCHS, R. Surface texture and priming play important roles in predator recognition by the red-backed shrike in field experiments. Animal Cognition, 2015, 18, 259-268. ISSN 1435-9448. 2015
VALNÍČKOVÁ, Barbora a ŠÁROVÁ, Radka. Tepelný stres v období stání na sucho. Náš chov, 2015, roč. 75(5), s. 69-71. ISSN . 2015
VALNÍČKOVÁ, Barbora, STĚHULOVÁ, Ilona, ŠÁROVÁ, Radka a ŠPINKA, Marek. The effect of age at separation from the dam and presence of social companions on play behavior and weight gain in dairy calves. Journal of Dairy Science, 2015, 98, 5545-5556. ISSN 0022-0302. 2015
WÜLBERS-MINDERMANN, M., BERG, C., ILLMANNOVÁ, Gudrun, BAULAIN, U. a ALGERS, B. The effect of farrowing environment and previous experience on the maternal behaviour of sows in indoor pens and outdoor huts. Animal, 2015, 9, 669-676. ISSN 1751-7311. 2015
KOUBA, Marek, BARTOŠ, Luděk, ČERNÝ, Martin a ŠŤASTNÝ, Karel. The reliability of using counts of vocal begging young to estimate the number of surviving juvenile Tengmalm's Owls (Aegolius funereus) at the end of the post-fledging period. Ecological Informatics , 2015, 27, 39-43. ISSN 1574-9541. 2015
KOMÁRKOVÁ, Martina, BARTOŠOVÁ, Jitka a DUBCOVÁ, Jana. Age and group residence but not maternal dominance affect dominance rank in young domestic horses. Journal of Animal Science, 2014, 92, 5285-5292. ISSN 0021-8812. 2014
BARTOŠOVÁ, Jitka, BARTOŠ, Luděk a PLUHÁČEK, Jan., 2014 Artificial insemination-induced pregnancy block in domestic horse mares as a counterstrategy against potential infanticide. In VII European Conference on Behavioural Biology. Prague: Czech University of Life Sciences, s. 157. ISSN 2014
HANZLÍKOVÁ, V., PLUHÁČEK, Jan a ČULÍK, L. Association between taxonomic relatedness and interspecific mortality in captive ungulates. Applied Animal Behaviour Science, 2014, 153, 62-67. ISSN 0168-1591. 2014
BARTOŇ, Luděk, BUREŠ, Daniel, KOTRBA, Radim a SALES, James. Comparison of meat quality between eland (Taurotragus oryx) and cattle (Bos taurus) raised under similar conditions. Meat Science, 2014, 96, 346-352. ISSN 0309-1740. 2014
CINKOVÁ, I. a POLICHT, Richard. Contact Calls of the Northern and Southern White Rhinoceros Allow for Individual and Species Identification. PLoS One, 2014, 9, e98475. ISSN 1932-6203. 2014
SVOBODOVÁ, I., CHALOUPKOVÁ, Helena, KONČEL, R., BARTOŠ, Luděk, HRADECKÁ, L. a JEBAVÝ, L. Cortisol and Secretory Immunoglobulin A Response to Stress in German Shepherd Dogs. PLoS One, 2014, 9, e90820. ISSN 1932-6203. 2014
KOUBA, M., BARTOŠ, Luděk a ŠŤASTNÝ, K. Factors Affecting Vocalization in Tengmalm's Owl (Aegolius funereus) Fledglings during Post-Fledging Dependence Period: Scramble Competition or Honest Signalling of Need?. PLoS One, 2014, 9, e95594. ISSN 1932-6203. 2014
CEACERO, Francisco., LANDETE-CASTILLEJOS, T., BARTOŠOVÁ, Jitka, GARCIA, A.J., BARTOŠ, Luděk, KOMÁRKOVÁ, Martina a GALLEGO, L. Habituating to handling: Factors affecting preorbital gland opening in red deer calves1. Journal of Animal Science, 2014, 92, 4130-4136. ISSN 0021-8812. 2014
OLLÉOVÁ, Michaela, POKORNÁ, M., KOMÁRKOVÁ, Martina, DUBCOVÁ, Jana a BARTOŠOVÁ, Jitka., 2014 Increased heart rate in domestic horse mares during artificial weaning of their foals. In VII European Conference on Behavioural Biology. Prague: Czech University of Life Sciences, s. 204-205. ISSN 2014
VYPLELOVÁ, P., VOKÁLEK, V., PINC, L., PACÁKOVÁ, Z., BARTOŠ, Luděk, SANTARIOVÁ, M. a ČAPKOVÁ, Z. Individual human odor fallout as detected by trained canines. Forensic Science International, 2014, 234, 13-15. ISSN 0379-0738. 2014
BOZDĚCHOVÁ, Barbora ILLMANNOVÁ, Gudrun, ANDERSEN, I.L., HAMAN, Jiří a EHRLENBRUCH, R. Litter competition during nursings and its effect on sow response on Day 2 postpartum. Applied Animal Behaviour Science, 2014, 150, 9-16. ISSN 0168-1591. 2014
ILLMANNOVÁ, Gudrun, KEELING, L., MELIŠOVÁ, Michala, ŠIMEČKOVÁ, Marie, LLIESKI, V., WINCLER, C., KOŠŤÁL, L., MEUNIER-SALAÜN, M-C., MIHINA, Š., SPOOLDER, H., FTHENAKIS, G., ŠÁROVÁ, Radka a ŠPINKA, Marek. Mapping farm animal welfare education at university level in Europe. Animal Welfare, 2014, 23, 401-410. ISSN 0962-7286. 2014
KOUBA, M., BARTOŠ, Luděk a ZÁRYBNICKÁ, M. Perching of Tengmalm's Owl (Aegolius funereus) Nestlings at the Nest Box Entrance: Effect of Time of the Day, Age, Wing Length and Body Weight. PLoS One, 2014, 9, e97504. ISSN 1932-6203. 2014
MELIŠOVÁ, Michala., ILLMANNOVÁ, Gudrun., CHALOUPKOVÁ, Helena a BOZDĚCHOVÁ, Barbora. Sow postural changes, responsiveness to piglet screams, and their impact on piglet mortality in pens and crates. Journal of Animal Science, 2014, 92, 3064-3072. ISSN 0021-8812. 2014
CHAPMAN, N.G. a BARTOŠ, Luděk. The asynchronous timing of antler casting of Reeves' muntjac (Muntiacus reevesi) . European Journal of Wildlife Research , 2014, 60, 563-565. ISSN 1612-4642. 2014
PLUHÁČEK, Jan, OLLÉOVÁ, Michaela, BARTOŠ, Luděk a BARTOŠOVÁ, Jitka. Time spent suckling is affected by different social organization in three zebra species. Journal of Zoology , 2014, 292, 10-17. ISSN 0952-8369. 2014
GOUMON, Sébastien a ŠPINKA, Marek. Znalost chování usnadňuje přesuny prasat. Náš chov, 2014, roč. 74(6), s. 54-55. ISSN . 2014

VŠECHNY PUBLIKACE