Chov prasat

Vedoucí jednotkyRozkot Miroslav, Ing., CSc.
Nadřazená jednotkaÚtvar náměstka ředitele pro výzkum
Popis

Současné oddělení chovu prasat vzniklo sloučením oddělení Kostelec nad Orlicí a Praha. Zaměřuje se na využití potenciálu užitkovosti prasat, ve směru intenzity a efektivity reprodukčních a produkčních vlastností.

Pracoviště v Kostelci nad Orlicí navazuje na tradici bývalého Výzkumného ústavu chovu prasat. Zabývá se klíčovými obory chovu, tj. reprodukcí a výživou se zaměřením na využití v managementu produkčních i šlechtitelských chovů. Dále řeší otázky technologie a welfare u prasat. Má oprávnění pořádat inseminační kurzy pro inseminaci u prasnic ve vlastním podniku. Oddělení je zapojeno do programu ochrany genetických zdrojů jako specializované pracoviště pro kryokonzervaci spermatu a dalších biologických materiálů. Součástí pracoviště je uznaný nukleový chov přeštických černostrakatých prasat a chov laboratorních miniprasat.
Pracoviště Praha se dlouhodobě zabývá otázkami produkce masa a jatečné hodnoty prasat se zaměřením na skladbu jatečného těla. V rámci této problematiky jsou vyvíjeny objektivní metody klasifikace jatečných těl prasat. Oddělení také zajišťuje odbornou přípravu fyzických osob pro provádění klasifikace jatečně upravených těl prasat (SEUROP).
Aplikovatelnost výsledků výzkumu v praxi je prioritou obou částí oddělení.

Bělková Jaroslava, Ing., Ph.D. vědecký pracovník
Daněk Petr, MVDr., CSc. vědecký pracovník
Frydrychová Soňa, Ing., Ph.D. vědecký pracovník
Lustyková Alena, Ing., Ph.D. vědecký pracovník
Rozkot Miroslav, Ing., CSc. vědecký pracovník
Kuchařová Stanislava, Ing. odborný pracovník
Lipenský Jan, Ing., DiS. odborný pracovník
Seifert Josef, Ing. odborný pracovník
Václavková Eva, Ing., Ph.D. odborný pracovník
Kubíčková Božena technik
Truněčková Jana, Ing. technik
Ježek Zdeněk pracovník úseku
Žežulová Věra pracovník úseku

V rámci oddělení působí tyto pracovní skupiny:

Produkční systémy chovu prasat
Reprodukce prasat
Klasifikace JUT prasat

Poslední publikace:

NázevRok
KLEIN, Pavel, SOJKA, Martin, KUČERA, Jan, MATONOHOVÁ, Jana, PAVLÍK, Vojtěch, NĚMEC, Jan, KUBÍČKOVÁ, Gabriela, SLAVKOVSKÝ, Rastislav, SZUSZKIEWICZ, Katarzyna, DANĚK, Petr, ROZKOT, Miroslav a VELEBNÝ, Vladimír. A porcine model of skin wound infected with a polybacterial biofilm. Biofouling, 2018, 34, 226-236. ISSN 0892-7014. 2018
BĚLKOVÁ, Jaroslava a VÁCLAVKOVÁ, Eva. Alternativy výživy prasat. Náš chov, 2018, roč. 78(5), s. 58-60. ISSN . 2018
NEVRKLA, Pavel, VÁCLAVKOVÁ, Eva, HORKÝ, Pavel, KAMANOVÁ, Vendula, HADAŠ, Zdeněk, REČKOVÁ, Zuzana a MÁCHAL, Ladislav. Growth and meat quality of Prestice Black-Pied and (Landrace x Large White) x Duroc pigs. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, 66, 701-705. ISSN 1211-8516. 2018
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Metodika modifikace a syntézy nanokomplexů zinku pro dietní využití u hospodářských zvířat. Autoři: HORKÝ, Pavel, ŠMERKOVÁ, Kristýna, KOPEL, Pavel, HYNEK, David, KABOURKOVÁ, Eliška, BYTEŠNÍKOVÁ, Zuzana, KALHOTKA, Libor, ZEMAN, Ladislav, NEVRKLA, Pavel, ČÁSLAVOVÁ, Iva, VÁCLAVKOVÁ, Eva, SKLÁDANKA, Jiří a ADAM, Vojtěch.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7509-535-0. 2018-01-26. 2018
VÁCLAVKOVÁ, Eva a BĚLKOVÁ, Jaroslava. Péče o selata a kojící prasnice. Náš chov, 2018, roč. 78(3), s. 74-76. ISSN . 2018
CEBULSKA, Aleksandra, VÁCLAVKOVÁ, Eva, BOCIAN, Maria, DYBALA, Jan, WISNIEWSKA, Joanna a KAPELANSKI, Wojciech. Quality and Dietary Value of Pork Meat of the Pulawska and Zlotnicka Spotted Breeds, and Commercial Fattening Pigs. Annals of Animal Science, 2018, 18, 281-291. ISSN 1642-3402. 2018
VÁCLAVKOVÁ, Eva a BĚLKOVÁ, Jaroslava. Užitkovost přeštického černostrakatého prasete. Náš chov, 2018, roč. 78(5), s. 63-65. ISSN . 2018
BĚLKOVÁ, Jaroslava, VÁCLAVKOVÁ, Eva, ROZKOT, Miroslav a KUCHAŘOVÁ, Stanislava. Acorns and Chestnuts as Important Commodities in Organic Pig Farming. Research in Pig Breeding, 2017, roč. 11(1), s. 7-12. ISSN 1802-7547. 2017
ROZKOT, Miroslav. Aktuální trendy v alternativním chovu prasat. Náš chov, 2017, roč. 77(12), s. 35-37. ISSN . 2017
ROZKOT, M. a VÁCLAVKOVÁ, E., 2017 Aktuální trendy v konvenčním chovu prasat. Bude kastrace selat problém?. In Uspořádání semináře. Kostelec nad Orlicí: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN 2017
VÁCLAVKOVÁ, Eva. Chov prasat v Polsku. Náš chov, 2017, roč. 77(4), s. 44-46. ISSN . 2017
ROZKOT, Miroslav. Chov přeštických prasat v Kostelci nad Orlicí. Náš chov, 2017, roč. 77(3), s. 16-17. ISSN . 2017
BĚLKOVÁ, Jaroslava a VÁCLAVKOVÁ, Eva. Efektivní odstav selat. Náš chov, 2017, roč. 77(6), s. 71-72. ISSN . 2017
NEVRKLA, Pavel, VÁCLAVKOVÁ, Eva, HADAŠ, Zdeněk a KAMANOVÁ, Vendula. Effect of birth weight of piglets on their growth ability, carcass traits and meat quality. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, 65, 119-123. ISSN 1211-8516. 2017
NEVRKLA, Pavel, VÁCLAVKOVÁ, Eva, HADAŠ, Zdeněk a HORKÝ, Pavel. Evaluation of reproductive performance in sows of Prestice Black-Pied pig - Czech genetic resource. Indian Journal of Animal Research , 2017, 51, 219-222. ISSN 0367-6722. 2017
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Hračka pro prasata. Autoři: SEIFERT, Josef a BAŘINKOVÁ, Věra.. . Funkční vzorek FV/VÚŽV/01/2017. 2018-02-26. 2017
NEVRKLA, Pavel, KAPELANSKI, Wojciech, VÁCLAVKOVÁ, Eva, HADAŠ, Zdeněk, CEBULSKA Aleksandra a HORKÝ, Pavel. Meat quality and fatty acid profile of pork and backfat from an indigenous breed and a commercial hybrid of pigs. Annals of Animal Science, 2017, 17, 1215-1227. ISSN 1642-3402. 2017
VÁCLAVKOVÁ, Eva. Mezinárodní workshop Výzkum v chovu prasat. Náš chov, 2017, roč. 77(12), s. 37-39. ISSN . 2017
VÁCLAVKOVÁ, Eva a BĚLKOVÁ, Jaroslava. Péče o selata od narození do odstavu. Náš chov, 2017, roč. 77(6), s. 68-70. ISSN . 2017
VÁCLAVKOVÁ, Eva. Přeštické černostrakaté. Náš chov, 2017, roč. 77(3), s. 12-14. ISSN . 2017
BĚLKOVÁ, Jaroslava, ROZKOT, Miroslav, DANĚK, Petr, KLEIN, Pavel, MATONOHOVÁ, Jana a PODHORNÁ, Iva. Sugar and nutritional extremism. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2017, 57, 933-936. ISSN 1040-8398. 2017
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Tekutý koncentrát ředidla pro krátkodobou konzervaci kančího spermatu. Autoři: DANĚK, Petr, FRYDRYCHOVÁ, Soňa, KUCHAŘOVÁ, Stanislava, LIPENSKÝ, Jan, LUSTYKOVÁ, Alena, SEIFERT, Josef a ROZKOT, Miroslav.. . Užitný vzor CZ 30706 U1. 2017-05-30. 2017
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Trenažer inseminace prasnic. Autoři: DANĚK, Petr, LUSTYKOVÁ, Alena, SEIFERT, Josef a ROZKOT, Miroslav.. . Užitný vzor CZ 30463 U1. 2017-03-07. 2017
ROZKOT, Miroslav. Vývoj technologií krmení a napájení u prasnic a ve výkrmu. Náš chov, 2017, roč. 77(10), s. 61-63. ISSN . 2017
VÁCLAVKOVÁ, Eva a BĚLKOVÁ, Jaroslava. Výživa selat v období kojení a použití mléčných krmných směsí.. Krmivářství, 2017, roč. 21(6), s. 17-19. ISSN . 2017
BĚLKOVÁ, Jaroslava. a VÁCLAVKOVÁ, Eva. Zinek pro odstavená selata ano, či ne?. Krmivářství, 2017, roč. 21(6), s. 15-17. ISSN . 2017
BĚLKOVÁ, Jaroslava a VÁCLAVKOVÁ, Eva. Ako snížiť náklady na krmivá pre ošípané?. Rolnické noviny, 2016, roč. 2016(30.11.), s. 21-22. ISSN . 2016
NEVRKLA, Pavel, VÁCLAVKOVÁ, Eva, HADAŠ, Zdeněk a HORKÝ, Pavel. Effect of farm on productive and reproductive performance in sows of prestice blackápied pig  . Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, 64, 1233-1237. ISSN 1211-8516. 2016
VÁCLAVKOVÁ, Eva, VOLEK, Zdeněk, BĚLKOVÁ, Jaroslava, DUŠKOVÁ, Dagmar, CZAUDERNA, M. a MAROUNEK, Milan. Effect of linseed and the combination of conjugated linoleic acid and linseed on the quality and oxidative stability of pig meat and subcutaneous fat. Veterinární Medicína, 2016, 61, 428-435. ISSN 0375-8427. 2016
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a AGE S.R.O.. Experimentální porodní kotec pro prasnice. Autoři: MARTÍNEK, Ladislav. ROZKOT, Miroslav, ILLMANNOVÁ, Gudrun a GOUMON, Sébastian.. Česká republika. Funkční vzorek FV/VÚŽV/01/2016. 2016-11-16. 2016
LIPENSKÝ, Jan, VÁCLAVKOVÁ, Eva et all., 2016 Innovative research of the future of agriculture and rural areas development. In Uspořádání konference 15.9.2016. Polsko: Bydgoszcz, s. . ISSN 2016
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Kotec pro chov jalových a březích prasnic. Autoři: ROZKOT, Miroslav.. Česká republika. Funkční vzorek FV/VÚŽV/03/2016. 2016-12-20. 2016
VÁCLAVKOVÁ, Eva. Mladí vědečtí pracovníci se sešli v Polsku. Náš chov, 2016, roč. 76(11), s. 28-29. ISSN . 2016
DAVID, Libor, PULKRÁBEK, Jan a VALIŠ, Libor. Realisation of Pig Carcasses in Czech Republic. Research in Pig Breeding, 2016, roč. 10(2), s. 4-8. ISSN 1802-7547. 2016
BĚLKOVÁ, Jaroslava a VÁCLAVKOVÁ, Eva. Rentabilita v chovu prasat. Náš chov, 2016, roč. 76(4), s. 90-92. ISSN . 2016
ROZKOT, Miroslav., 2016 Research in Pig Breeding. In Uspořádání workshopu 11.10.2016. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN 2016
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Skalpel s nastavitelnou hloubkou řezu. Autoři: DANĚK, Petr a ROZKOT, Miroslav.. Česká republika. Patentový spis CZ 306374 B6. 2016-11-16. 2016
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Tekuté ředidlo ve formě koncentrátu. Autoři: FRYDRYCHOVÁ, Soňa.. Česká republika. Funkční vzorek FV/VÚŽV/02/2016. 2016-12-19. 2016
ROZKOT, Miroslav. Trendy v ustájení prasat. Náš chov, 2016, roč. 76(8), s. 85-87. ISSN . 2016
VÁCLAVKOVÁ, Eva, BĚLKOVÁ, Jaroslava a ŠULÁKOVÁ, H. Využití hmyzu ve výživě monogastrů. Krmivářství, 2016, roč. 20(1), s. 32-34. ISSN . 2016
VÁCLAVKOVÁ, Eva a BĚLKOVÁ, Jaroslava. Výživa jako důležitý faktor rentability chovu prasat. Krmivářství, 2016, roč. 20(2), s. 24-26. ISSN . 2016
VÁCLAVKOVÁ, Eva a BĚLKOVÁ, Jaroslava. Výživa selat v období kojení. Krmivářství, 2016, roč. 20(3), s. 22-24. ISSN . 2016
ROZKOT, Miroslav. Biozemědělci, paste prasata. Náš chov, 2015, roč. 75(8), s. 87-90. ISSN . 2015
ROZKOT, Miroslav. Bude revoluce v ustájení prasnic?. Náš chov, 2015, roč. 75(4), s. 66-68. ISSN . 2015
PULKRÁBEK, Jan, DAVID, Libor a VALIŠ, Libor. Carcass Composition in Selected Pig Hybrids in Czech Republic. Research in Pig Breeding, 2015, roč. 9(1), s. 10-15. ISSN 1802-7547. 2015
HADAŠ, Z., NEVRKLA, P. a VÁCLAVKOVÁ, Eva. Effect of Conjugated Linoleic Acid on Reproductive Performance of Gilts. Journal of Agricultural Science, 2015, roč. 7(6), s. 120-126. ISSN 1916-9752. 2015
FRYDRYCHOVÁ, Soňa, LUSTYKOVÁ, Alena, VÁCLAVKOVÁ, Eva, LIPENSKÝ, Jan a ROZKOT, Miroslav. Effect of different extenders on quality of frozen-thawed boar semen  . Indian Journal of Animal Research , 2015, 49, 851-854. ISSN 0367-6722. 2015
VÁCLAVKOVÁ, Eva, BĚLKOVÁ, Jaroslava, ROZKOT, Miroslav a LIPENSKÝ, Jan., 2015 Effect of linseed combined with CLA on meat quality of Prestice Black-Pied pigs. In 14. BOKU-Symposium Tierernährung. Wien: Institut für Tierernährung, Tierische Lebensmittel und Ernährungsphysiologie, s. 237-242. ISSN 978-3-900932-22-0 2015
VÁCLAVKOVÁ, Eva, BĚLKOVÁ, Jaroslava a ROZKOT, Miroslav. Effect of Linseed In Pig Diet on Fatty Acid Content In Backfat of Prestice Black-Pied Pigs. Research in Pig Breeding, 2015, roč. 9(1), s. 16-19. ISSN 1802-7547. 2015
FRYDRYCHOVÁ, Soňa, LUSTYKOVÁ, Alena, LIPENSKÝ, Jan a ROZKOT, Miroslav. Effect of Season on Boar Semen Quality and Enzymatic Activity of Aspartate Aminotransferase. Research in Pig Breeding, 2015, roč. 9(1), s. 42619. ISSN 1802-7547. 2015
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Kompletní krmná směs pro výkrm prasat. Autoři: VÁCLAVKOVÁ, Eva a BEČKOVÁ, Růžena.. Česká republika. Patentový spis CZ 305694 B6. 2015-12-30. 2015
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Krmná směs pro miniaturní prasnice. Autoři: DANĚK, Petr.. Česká republika. Patentový spis CZ 305226 B6. 2015-05-13. 2015
ROZKOT, Miroslav, VÁCLAVKOVÁ, Eva a BĚLKOVÁ, Jaroslava. Minipigs as Laboratory Animals - Review. Research in Pig Breeding, 2015, roč. 9(1), s. 10-14. ISSN 1802-7547. 2015
BĚLKOVÁ, Jaroslava. Moderní chov prasat podle tradic. Zemědělec, 2015, roč. 23(14), s. 15-16. ISSN . 2015
ROZKOT, Miroslav. Několik poznámek k technologii krmení ve výkrmu prasat. Krmivářství, 2015, roč. 19(5), s. 26-27. ISSN . 2015
LUSTYKOVÁ, Alena, FRYDRYCHOVÁ, Soňa, SEIFERT, Josef, DANĚK, Petr a ROZKOT, Miroslav. Obtaining PRRSV – Free Offspring of Enetically Valuable Lines of the Přeštice Black Pied Breed from PRRSV-Positive PLG Breeding. In Advances in Animal Science and Zoology. New York: Nova Science Publishers, Inc, 2015, s. 171-175. ISBN 978-1-63483-552-7. 2015
BĚLKOVÁ, Jaroslava a VÁCLAVKOVÁ, Eva. Potřeba živin ve výkrmu prasat. Krmivářství, 2015, roč. 19(5), s. 18-20. ISSN . 2015
ROZKOT, Miroslav. Prasata, chovatelé a další veřejnost. Zemědělec, 2015, roč. 23(14), s. 14-15. ISSN . 2015
VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI.. Prevence ztrát novorozených selat. Autoři: SMOLA, Jiří, VÁCLAVKOVÁ, Eva, DANĚK, Petr a ROZKOT, Miroslav.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-135-9. 2015-04-30. 2015
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Ředidlo pro krátkodobě konzervované inseminační dávky kanců. Autoři: ROZKOT, Miroslav a LUSTYKOVÁ, Alena.. Česká republika. Patentový spis CZ 305177 B6. 2015-04-15. 2015
ROZKOT, Miroslav., 2015 Research in Pig Breeding, 12th International Workshop. In Uspořádání workshopu 22.10.2015. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN 2015
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Technologie ustájení prasnic bez dlouhodobého omezení pohybu prasnice. Autoři: VÁCLAVKOVÁ, Eva, DANĚK, Petr a ROZKOT, Miroslav.. Česká republika. Ověřená technologie OT/VÚŽV/04/2015. 2015-04-30. 2015
FRYDRYCHOVÁ, Soňa, LUSTYKOVÁ, Alena, LIPENSKÝ, Jan a ROZKOT, Miroslav. The Relationship between Enzymatic Activity of Aspartate Aminotransferase and Semen Quality Parameters in Boars. Research in Pig Breeding, 2015, roč. 9(2), s. 6-9. ISSN 1802-7547. 2015
MAZUROVÁ, J., KUKLA, R., ROZKOT, Miroslav, LUSTYKOVÁ, Alena, ŠLEHOVÁ, E., ŠLEHA, R., LIPENSKÝ, Jan a OPLETAL, Lubomír. Use of natural substances for boar semen decontamination. Veterinární Medicína, 2015, 60, 235-247. ISSN 0375-8427. 2015
VÁCLAVKOVÁ, Eva a BĚLKOVÁ, Jaroslava. Výživa březích prasnic. Krmivářství, 2015, roč. 19(2), s. 22-23. ISSN . 2015
BĚLKOVÁ, Jaroslava a VÁCLAVKOVÁ, Eva. Výživa kojících prasnic. Krmivářství, 2015, roč. 19(2), s. 24-25. ISSN . 2015
VÁCLAVKOVÁ, Eva a BĚLKOVÁ, Jaroslava. Výživa selat. Krmivářství, 2015, roč. 19(4), s. 24-25. ISSN . 2015
ROZKOT, Miroslav. Výzkum a prasata. Náš chov, 2015, roč. 75(6), s. 65-66. ISSN . 2015
VALIŠ, Libor, PULKRÁBEK, Jan a DAVID, Libor. Alternative Pig Carcass Presentation without Auricles Used in the Czech Republic. Research in Pig Breeding, 2014, roč. 8(2), s. 26-29. ISSN 1802-7547. 2014
OPLETAL, L., LOCÁREK, M., FRAŃKOVÁ, A., CHLEBEK, J., ŠMÍD, J., HOŠŤÁLKOVÁ, A., ŠAFRATOVÁ, M., HULCOVÁ, D., KLOUČEK, P., ROZKOT, Miroslav a CAHLÍKOVÁ, L. Antimicrobial Activity of Extracts and Isoquinoline Alkaloids of Selected Papaveraceae Plants. Natural Product Communications, 2014, 9, 1709-1712. ISSN 1934-578X. 2014
VÁCLAVKOVÁ, Eva, BĚLKOVÁ, Jaroslava a ROZKOT, Miroslav. Effect of Linseed in Pig Diet on Carcass Value and Meat Quality in Prestice Blac-Pied Breed. Research in Pig Breeding, 2014, roč. 8(1), s. 25-28. ISSN 1802-7547. 2014
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Fixační klec pro miniaturní prasata. Autoři: DANĚK, Petr a SEIFERT, Josef.. Česká republika. Užitný vzor CZ 26633 U1. 2014-03-17. 2014
VÁCLAVKOVÁ, Eva a BĚLKOVÁ, Jaroslava. Kvalita masa přeštických prasat. Náš chov, 2014, roč. 74(10), s. 36-37. ISSN . 2014
BĚLKOVÁ, Jaroslava. Méně známé proteinové zdroje ve výživě prasat. Krmivářství, 2014, roč. 18(3), s. 33-35. ISSN . 2014
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Operační stůl pro miniaturní prasata. Autoři: DANĚK, Petr.. Česká republika. Užitný vzor CZ 26953 U1. 2014-05-19. 2014
DAVID, Libor, PULKRÁBEK, Jan a VALIŠ, Libor. Pig Carcass Value Parameters Analysed within the Context of Seurop Grading System. Research in Pig Breeding, 2014, roč. 8(2), s. 1-3. ISSN 1802-7547. 2014
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Ředidlo pro krátkodobě konzervované inseminační dávky kanců. Autoři: ROZKOT, Miroslav a LUSTYKOVÁ, Alena.. Česká republika. Užitný vzor CZ 26931 U1. 2014-05-12. 2014
ROZKOT, Miroslav., 2014 Research in Pig Breeding - 11th International Workshop. In Uspořádání workshopu 16.10.2014. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN 2014
FRYDRYCHOVÁ, Soňa., LUSTYKOVÁ, Alena, VÁCLAVKOVÁ, Eva, LIPENSKÝ, Jan a ROZKOT, Miroslav. Seasonal changes in fresh semen quality and freezability in boar semen  . Indian Journal of Animal Sciences, 2014, 84, 643-646. ISSN 0367-8318. 2014
LIPENSKÝ, Jan, LUSTYKOVÁ, Alena, FRYDRYCHOVÁ, Soňa, VÁCLAVKOVÁ, Eva, ROZKOT, Miroslav a ČEŘOVSKÝ, Josef. Seminal Plasma Zinc Concentration in Relation to Sperm Quality Parameters in Boars. Research in Pig Breeding, 2014, roč. 8(1), s. 29-31. ISSN 1802-7547. 2014
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a BIOFARMA SASOV. Sezónní pastevní výkrm prasat jako alternativní systém pro přeštické černostrakaté plemeno. Autoři: DOSTÁLOVÁ, Anne, KOUCKÝ, Milan., VALIŠ, Libor a SKLENÁŘ, J.. Česká republika. Ověřená technologie OT/03/2014. 2014-12-12. 2014
VÁCLAVKOVÁ, Eva, ROZKOT, Miroslav a BĚLKOVÁ, Jaroslava. Vliv porodní hmotnosti selat na jejich růst a jatečné ukazatele. Náš chov, 2014, roč. 74(4), s. 60-63. ISSN 0027-8068. 2014
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a BIOFARMA SASOV.. Výkrm na pastvě jako alternativní možnost chovu přeštického prasete. Autoři: DOSTÁLOVÁ, Anne, KOUCKÝ, Milan, VALIŠ, Libor a SKLENÁŘ, Josef.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-131-1. 2014-12-17. 2014
DOSTÁLOVÁ, Anne, KOUCKÝ, Milan, VALIŠ, Libor a SKLENÁŘ, J. Výkrm na pastvě jako alternativní systém chovu přeštického prasete. Metodika pro chovatele.. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2014, 39 s. ISBN 978-80-7403-134-2 2014
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI.. Využití konjugované kyseliny linolové ve výživě prasnic. Autoři: HADAŠ, Zdeněk, ČECHOVÁ, Marie, VÁCLAVKOVÁ, Eva, ROZKOT, Miroslav a NEVRKLA, Pavel.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-124-3. 2014-04-02. 2014
BĚLKOVÁ, Jaroslava a VÁCLAVKOVÁ, Eva. Využití odpadů ve výživě prasat. Náš chov, 2014, roč. 74(11), s. 48-50. ISSN . 2014
VÁCLAVKOVÁ, Eva a BĚLKOVÁ, Jaroslava. Výživa plemenných prasniček. Krmivářství, 2014, roč. 18(4), s. 31-33. ISSN . 2014
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI.. Základy hodnocení morfologického obrazu spermií kance. Autoři: LIPENSKÝ, Jan, LUSTYKOVÁ, Alena, ROZKOT, Miroslav, VÁCLAVKOVÁ, Eva, PŘINOSILOVÁ, Petra, ŠÍPEK, Jaroslav, KUNETKOVÁ, Milena a KOPECKÁ, Věra.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-122-9. 2014-05-29. 2014
ROZKOT, Miroslav. Zkušenosti z Polska. Náš chov, 2014, roč. 74(12), s. 40-42. ISSN . 2014

VŠECHNY PUBLIKACE