Biologie reprodukce

Vedoucí jednotkyFulka Josef, Ing., DrSc.
Nadřazená jednotkaÚtvar náměstka ředitele pro výzkum
Popis

Oddělení biologie reprodukce VÚŽV v.v.i. v Praze Uhříněvsi je jedním z předních pracovišť v ČR zabývajících se problematikou reproduktivní biologie a fyziologie HZ. Výzkum v oblasti biologie reprodukce ve VÚŽV je dlouhodobě orientován na problematiku oocytů hospodářských a laboratorních zvířat in vitro, na jejich vývojovou kompetenci a použití v moderních reproduktivních biotechnologiích. Prioritní tématikou je oocyt a jeho funkční vlastnosti v souvislosti s aktivací a reprogramací jádra a následného vývoje. Významnou část výzkumného programu oddělení představuje problematika produkce embryí a embryonálních, respektive tkáňových, kmenových buněk. Dále jsou studovány otázky folikulogeneze, interakce zárodečných a somatických buněk a reproduktivní endokrinologie. Metodologické přístupy používané v experimenálních modelech zahrnují především buněčné kultivace in vitro, mikromanipulace, detekce buněčných a molekulárních markerů cytologickými a molekulárně-biologickými metodami.

Metody, technologie, zvířata

Embryobiotechnologie, laboratorní hlodavci, mikromanipulace, savčí oocyty

Foto

Fulka Josef, Ing., DrSc. vědecký pracovník
Fulková Helena, Mgr., Ph.D. vědecký pracovník
Hošková Kristýna, Ing. Ph.D. vědecký pracovník
Martínková Stanislava, Ing., Ph.D. vědecký pracovník
Petr Jaroslav, Prof. Ing., DrSc. vědecký pracovník
Žalmanová Tereza, Ing., Ph.D. vědecký pracovník
Benc Michal, Mgr. odborný pracovník
Jettmarová Dominika, Bc. odborný pracovník
Pačesová Petra technik

V rámci oddělení působí tyto pracovní skupiny:

Regulace zrání savčích oocytů
Embryobiotechnologie

Poslední publikace:

NázevRok
LOI, Pasqualino, GALLI, Cesare, LAZZARI, Giovanna, MATSUKAWA, Kazutsugu, FULKA, Josef, Jr., GOERITZ, Frank a HILDEBRANDT, Thomas B. Development to term of sheep embryos reconstructed after inner cell mass/trophoblast exchange. Journal of Reproduction and Development, 2018, 64, 187-191. ISSN 0916-8818. 2018
NEVORAL, Jan, ŽALMANOVÁ, Tereza, HOŠKOVÁ, Kristýna, ŠTIAVNICKÁ, Miriam, HOŠEK, Petr, PETELÁK, Aleš a PETR, Jaroslav. Involvement of K-ATP(+) and Ca2+ channels in hydrogen sulfide-suppressed ageing of porcine oocytes. Biological Research, 2018, 51, pp.38. ISSN 0716-9760. 2018
NEVORAL, Jan, KOLÍNKO, Yaroslav, MORAVEC, Jiří, ŽALMANOVÁ, Tereza, HOŠKOVÁ, Kristýna, PROKEŠOVÁ, Šárka, KLEIN, Pavel, GHAIBOUR, Kamar, HOŠEK, Petr, ŠTIAVNICKÁ, Miriama, ŘIMNÁČOVÁ, Hedvika, TONAR, Zbyněk, PETR, Jaroslav a KRÁLÍČKOVÁ, Milena. Long-term exposure to very low doses of bisphenol S affects female reproduction. Reproduction, 2018, 156, 47-57. ISSN 1470-1626. 2018
ŽALMANOVÁ, Tereza, HOŠKOVÁ, Kristýna, NEVORAL, Jan, ADÁMKOVÁ, Kateřina, KOTT, Tomáš, ŠULC, Miloslav, KOTÍKOVÁ, Zora, PROKEŠOVÁ, Šárka, JÍLEK, František, KRÁLÍČKOVÁ, Milena a PETR, Jaroslav. Bisphenol S negatively affects the meotic maturation of pig oocytes  . Scientific Reports , 2017, 7, 485, 1-11. ISSN 2045-2322. 2017
LAURINČÍK, Jozef, STREJČEK, František, MOROVIČ, Martin, MURÍN, Matej, BENC, Michal, PENDOWSKI, Lazo a FULKA, Josef jr., 2017 Can we create a synthetic organism?. In Animal Physiology. Stará Lesná, Slovakia: Institute of Animal Physiology, s. 21. ISSN 2017
MOROVIC, Martin, STREJČEK, František, NAKAGAWA, Shoma, DESHMUKH, Rahul, S., MURIN, Matěj, BENC, Michal, FULKOVÁ, Helena, KYOGOKU, Hirohisa, PENDOVSKI, Lazo, FULKA, Josef, Jr. a LAURINČÍK, Josef. Mouse oocytes nucleoli rescue embryonic development of porcine enucleolated oocytes. Zygote, 2017, 25, 675-685. ISSN 0967-1994. 2017
BENC, Michal, STREJČEK, František, MURÍN, Matěj, MOROVIČ, Martin, MARTÍNKOVÁ, Stanislava, JETTMAROVÁ, Dominika, PENDOWSKI, Lazo, FULKA, Josef, jr .a LAURINČÍK, Jozef. Nucleologenesis and nucleolotransfer in mammalian oocytes: A review. Macedonian Veterinary Review, 2017, 40, 117-124. ISSN 1409-7621. 2017
ADÁMKOVÁ, Kateřina, YI, Young-Joo, PETR, Jaroslav, ŽALMANOVÁ, Tereza, HOŠKOVÁ, Kristýna, JELÍNKOVÁ, Pavla, MORAVEC, Jiří, KRÁLÍČKOVÁ, Milena, SUTOVSKÝ, Miriam, SUTOVSKÝ, Peter a SIRT1-dependent modulation of methylation and acetylation of histone H3 on lysine 9 (H3K9) in the zygotic pronuclei improves porcine embryo development. Journal of Animal Science and Biotechnology, 2017, 8, Article Nr. 83. ISSN 1674-9782. 2017
OOGA, Masatoshi, FULKOVÁ, Helena, HASHIMOTO, Satoshi, SUZUKI, Masatzaka G. a AOKI, Fugaku. Analysis of chromatin structure in mouse preimplantation embryos by fluorescent recovery after photobleaching. Epigenetics, 2016, 11, 85-94. ISSN 1559-2294. 2016
TŮMOVÁ, Lenka, CHMELÍKOVÁ, Eva, ŽALMANOVÁ, Tereza, KUČEROVÁ-CHRPOVÁ, Veronika, ROMAR, R., DVOŘÁKOVÁ, Markéta, HOŠKOVÁ, Kristýna a PETR, Jaroslav. Calcineurin role in porcine oocyte activation. animal, 2016, 10, 1998-2007. ISSN 1751-7311. 2016
NEVORAL, Jan, BODART, Jean-Francois a PETR, Jaroslav. Gasotransmitters in Gametogenesis and Early Development: Holy Trinity for Assisted Reproductive Technology-A Review. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2016, 2016, e1730750. ISSN 1942-0994. 2016
FULKOVÁ, Helena a AOKI, Fugaku. Nucleolus precursor bodies and ribosome biogenesis in early mammalian embryos: old theories and new discoveries. Biology of Reproduction, 2016, 94, 143, 1-8. ISSN 0006-3363. 2016
DVOŘÁKOVÁ, M., HEROUTOVÁ, I., NĚMEČEK, D., ADÁMKOVÁ, K., KREJČOVÁ, T., NEVORAL, J., KUČEROVÁ CHRPOVÁ, V., PETR, Jaroslav a SEDMÍKOVÁ, M. The antioxidative properties of S-allyl cysteine not only influence somatic cells but also improve early embryo cleavage in pigs. PeerJ, 2016, 2016, e2280. ISSN 2167-8359. 2016
FULKOVÁ, Helena., KYOGOKU, Hirohisa., ZATSEPINA, O., LANGEROVÁ, A. a FULKA, Josef, Jr. Can Nucleoli Be Markers of Developmental Potential in Human Zygotes?. Trends in Molecular Medicine, 2015, 21, 663-672. ISSN 1471-4914. 2015
KREJČOVÁ, T., ŠMELCOVÁ, M., PETR, Jaroslav, BODART, J-F., SEDMÍKOVÁ, M., NEVORAL, J., DVOŘÁKOVÁ, M., VYSKOČILOVÁ, A., WEINGARTOVÁ, I., KUČEROVÁ-CHRPOVÁ, V., CHMELÍKOVÁ, E., TŮMOVÁ, L. a JÍLEK, F. Hydrogen Sulfide Donor Protects Porcine Oocytes against Aging and Improves the Developmental Potential of Aged Porcine Oocytes. PLoS One, 2015, 10, e0116964. ISSN 1932-6203. 2015
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Kultivační médium pro prodloužení životnosti savčích oocytů in vitro. Autoři: KREJČOVÁ, T., TŮMOVÁ, L., PETR, Jaroslav, KOTT, Tomáš, NEVORAL, J., DVOŘÁKOVÁ, M., VYSKOČILOVÁ, A., ŽALMANOVÁ, T., SEDMÍKOVÁ, M. a JÍLEK, F.. Česká republika. Patentový spis CZ 305178 B6. 2015-04-15. 2015
ŽALMANOVÁ, T., NEVORAL, J., NĚMEČEK, D. a PETR, Jaroslav. Perspektivy lyofilizace spermatu hospodářských zvířat. Náš chov, 2015, roč. 75(3), s. 17-20. ISSN . 2015
KHEILOVÁ, K., PETR, Jaroslav, ŽALMANOVÁ, Tereza, KUČEROVÁ-CHRPOVÁ, V. a ŘEHÁK, Dalibor. Src family kinases are involved in the meiotic maturation of porcine oocytes. Reproduction Fertility and Development, 2015, 27, 1097-1105. ISSN 1031-3613. 2015
VACKOVÁ, Irena CZERNEKOVÁ, Vladimíra, TOMÁNEK, Milan, NAVRÁTIL, J., MOŠKO, Tibor a NOVÁKOVÁ, Zora. Absence of maternal cell contamination in mesenchymal stromal cell cultures derived from equine umbilical cord tissue. Placenta, 2014, 35, 655-657. ISSN 0143-4004. 2014
CAMPBELL, K.H.S., CHOI, I., ZHU, J. a FULKA, Josef, Jr. Cell cycle regulation in cloning. In Principles of Cloning. Amsterdam • Boston • Heidelberg • London • New York • Oxford • Paris: Elsevier, Academic Press, 2014, s. 149-160. ISBN 978-0-12-386541-0. 2014
KYOGOKU, H., FULKA, Josef Jr., WAKAYAMA, T. a MI, T.YANO De novo formation of nucleoli in developing mouse embryos originating from enucleolated oocytes. Development, 2014, 141, 2255-2259. ISSN 0950-1991. 2014
NEVORAL, J., PETR, Jaroslav, GELAUDE, A., BODART, J.F., KUČEROVÁ-CHRPOVÁ, V., SEDMÍKOVÁ, M., KREJČOVÁ, T., KOLBABOVÁ, T., DVOŘÁKOVÁ, M., VYSKOČILOVÁ, A., WEINGARTOVÁ, I., KŘIVOHLÁVKOVÁ, L., ŽALMANOVÁ, Tereza a Jílek, František. Dual Effects of Hydrogen Sulfide Donor on Meiosis and Cumulus Expansion of Porcine Cumulus-Oocyte Complexes. PLoS One, 2014, 9, e99613. ISSN 1932-6203. 2014
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i.. Kultivační médium pro prodloužení životnosti savčích oocytů in vitro. Autoři: KREJČOVÁ, T., TŮMOVÁ, L., PETR, Jaroslav., KOTT, Tomáš, NEVORAL, J., DVOŘÁKOVÁ, M., VYSKOČILOVÁ, A., ŽALMANOVÁ, T., SEDMÍKOVÁ, M. a JÍLEK, František.. Česká republika. Užitný vzor CZ 26979 U1. 2014-05-26. 2014
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i.. Kultivační medium pro zvýšení kvality savčích oocytů dozrálých v podmínkách in vitro. Autoři: NEVORAL, J., PETR, J.aroslav ŽALMANOVÁ, Tereza, KOTT, Tomáš, WEINGARTOVÁ, I., ZÁMOSTNÁ, K., DVOŘÁKOVÁ, M. a KŘIVOHLÁVKOVÁ, L.. Česká republika. Užitný vzor CZ 27174 U1. 2014-07-14. 2014
FULKOVÁ, Helena a LANGEROVÁ, A. The maternal nucleolus plays a key role in centromere satellite maintenance during the oocyte to embryo transition. Development, 2014, 141, 1694-1704. ISSN 0950-1991. 2014

VŠECHNY PUBLIKACE