Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Číslo projektu MZE-RO0718
Kategorie projektu ZÁMĚRY MZe / Ministry of Agriculture RESEARCH PLANS
Hlavní řešitel za ústav Homolka Petr, Doc. Ing., CSc., Ph.D.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace spočívá především v rozvoji hlavní činnosti (výzkum a inovace), dále v rozvoji další činnosti (národní programy) a jiné činnosti (s důrazem na smluvní výzkum pro státní a privátní sektory), v souladu se zákonem o veřejných výzkumných institucích č. 341/2005 Sb.

Období2018 - 2022
Odkaz do ISVAV
Přílohy DKRVO VÚŽV