Navýšení spolehlivosti celostátního genomického hodnocení dojeného skotu zařazením krav s domácí užitkovostí do genotypované referenční populace

Číslo projektu QK1810253
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Zvýšení spolehlivosti systému celostátního hodnocení dojeného skotu zvětšením referenční populace SNP genotypováním krav s domácí užitkovostí. S tím souvisí ekonomická optimalizace techniky odběrů zdrojů DNA v chovech pro čipové a NGS technologie v servisní laboratoři, úprava a imputace vstupních údajů z čipů na jednotný formát umožňující porovnání jedinců a ověřování původu v propojení s testy statusu genů s vlivem na zdraví a užitkovost (dosud testováno odděleně STR technologií). Návazně bude populační studie na úrovni jednotlivých SNP a stanovení genetických rozdílů na úrovni DNA mezi domácí populací krav a populací dovážených zahraničních plemeníků (tvorba skupin do BLUP). Konečným cílem je algoritmus stanovení genomické plemenné hodnoty (GEPH) s využitím všech genotypovaných jedinců.

Období2018 - 2022
Odkaz do ISVAVhttps://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=QK1810253