Snížení aplikace antibiotik využitím ekologicky šetrných prebiotických a probiotických krmných aditiv ve výživě telat

Číslo projektu QK1910438
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Cílem projektu je vyhodnocení vlivu vybraných ekologicky šetrných krmných aditiv (probiotik, prebiotik) a různých způsobů ustájení na prevenci výskytu zdravotních problémů a to především na průjmová onemocnění telat, zvýšení hmotnostních přírůstků a konverzi živin a jejich zdravotního a imunitního stavu. Dílčím cílem projektu je zvýšení úrovně welfare a biosecurity, zlepšení ekonomiky chovu a snížení koncentrace reziduí léčiv v potravním řetězci.

Období2019 - 2023
Odkaz do ISVAV