Vytvoření referenční populace a vývoj postupů pro odhad genomických plemenných hodnot znaků prasat zařazených do Českého národního šlechtitelského programu

Číslo projektu QK1910217
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Krupa Emil, Ing., Ph.D.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Cílem předkládaného projektu je vytvoření referenční populace zvířat potřebné ke spolehlivému odhadu genomických plemenných hodnot (GEPH) znaků. Následně vyvinout komplexní systém, metody a počítačové programy pro vyhodnocení molekulárně-genetických markerů a stanovení GEPH pro populaci prasat zařazenou v rámci Českého národního šlechtitelského programu. Dalším cílem je zhodnocení genetické variability populace na základě molekulárně-genetických informací a možnosti uplatnění genomické selekce pro znaky zdraví a kvality masa prasat.

Období2019 - 2023
Odkaz do ISVAV