Vytvoření referenční populace a vývoj postupů pro odhad genomických plemenných hodnot znaků prasat zařazených do Českého národního šlechtitelského programu

Číslo projektu QK1910217
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Krupa Emil, Ing., Ph.D.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Cílem předkládaného projektu je vytvoření referenční populace zvířat potřebné ke spolehlivému odhadu genomických plemenných hodnot (GEPH) znaků. Následně vyvinout komplexní systém, metody a počítačové programy pro vyhodnocení molekulárně-genetických markerů a stanovení GEPH pro populaci prasat zařazenou v rámci Českého národního šlechtitelského programu. Dalším cílem je zhodnocení genetické variability populace na základě molekulárně-genetických informací a možnosti uplatnění genomické selekce pro znaky zdraví a kvality masa prasat.

Období2019 - 2023
Odkaz do ISVAV

NázevRok
KRUPOVÁ, Zuzana, KRUPA, Emil, ŽÁKOVÁ, Eliška a WOLFOVÁ, Marie. Ekonomické váhy nových znaků plodnosti kanců a prasnic. Náš chov, 2020, roč. 80(5), s. 46-50. ISSN 0027-8068. 2020
KRUPOVÁ, Zuzana, KRUPA, Emil, ŽÁKOVÁ, Eliška a WOLFOVÁ, Marie. Ekonomické váhy znaků ve čtyřplemenném křížení prasat. Náš chov, 2020, roč. 80(8), s. 28-31. ISSN 0027-8068. 2020
KRUPA, Emil, WOLFOVÁ, Marie, KRUPOVÁ, Zuzana a ŽÁKOVÁ, Eliška. Estimation of economic weights for number of teats and sperm quality traits in pigs. Journal of Animal Breeding and Genetics, 2020, 137, 189-199. ISSN 0931-2668. 2020
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Systém sběru a uchování zdravotních dat v kontrole užitkovosti prasat. Autoři: ŽÁKOVÁ, Eliška, KRUPOVÁ, Zuzana a KRUPA, Emil.. Česká republika. Certifikovaná matodika 978-80-7403-230-1. 2020-04-21. 2020
KRUPOVÁ, Zuzana, ŽÁKOVÁ, Eliška a KRUPA, Emil. Aplikace léčiv a produkční a reprodukční ukazatele prasnic. Náš chov, 2019, roč. 79(12), s. 55-59. ISSN 0027-8068. 2019
KRUPOVÁ, Zuzana, KRUPA, Emil, WOLFOVÁ, Marie, PŘIBYL, Josef a ZAVADILOVÁ, Ludmila., 2019 Economic weights of sperm quality traits for sire breed using the gene flow methods. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: EAAP, s. 486. ISSN 2019
KRUPA, Emil, SCHRÖFFELOVÁ, Daniela, ŽÁKOVÁ, Eliška, NĚMCOVÁ, Lucie, KRUPOVÁ, Zuzana a VRTKOVÁ, Irena. Možnosti sběru, analýzy a správy SNP dat. Náš chov, 2019, roč. 79(11), s. 31-34. ISSN 0027-8068. 2019
KRUPA, Emil, ŽÁKOVÁ, Eliška a KRUPOVÁ, Zuzana. Zhodnocení genetické variability Přeštického černostrakatého plemene. Chovatelské listy, 2019, roč. 2019(1), s. 36-37. ISSN . 2019

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Genetika a šlechtění hospodářských zvířat