Využití genomických údajů a optimalizace šlechtitelských postupů u masného skotu

Číslo projektu QK1910059
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Veselá Zdeňka, Ing., Ph.D.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Cílem projektu je vypracovat a aktualizovat matematicko-statistické postupy pro zpracování výstupů z kontroly užitkovosti masných plemen skotu a získané genetické údaje začlenit do celostátního chovatelského informačního systému a do systémů pravidelného genetického hodnocení zvířat. Důraz je kladen na vývoj genetického hodnocení pro nové užitkové vlastnosti a na zavedení sběru nových údajů v rámci kontroly užitkovosti pro udržení konkurenceschopnosti a vysoké úrovně šlechtění masných plemen skotu v ČR. Dále je projekt zaměřen na využití genotypizace masného skotu pro předpovědi genomických plemenných hodnot, které umožní dosažení vyšší efektivnosti a spolehlivost selekce zvířat.

Období2019 - 2023
Odkaz do ISVAV