Hodnocení frakcí dusíkatých látek u siláží ve výživě přežvýkavců

KOUKOLOVÁ, Marie, HOMOLKA, Petr a KOUKOLOVÁ, Veronika. Hodnocení frakcí dusíkatých látek u siláží ve výživě přežvýkavců. Krmivářství, 2019, roč. 23(2), s. 42-44. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz19032.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo vyhodnotit nutriční hodnoty běžně využívaných siláží ve výživě přežvýkavců dle tzv. Cornellského systému. V práci bylo vyhodnoceno 5 siláží (jetelová, kukuřičná, jíková, travní a vojtěšková), byly u nich analyzovány jednotlivé frakce dusíkatých látek (NL) (A, B1, B2, B3 a C) a následně byly zjištěné hodnoty statisticky vyhodnoceny. Výsledky této práce potvrzují vliv obsahu hrubé vlákniny a frakcí vlákniny (ADF, NDF, ADL) na jednotlivé frakce NL. Nejvyšší hodnoty NL (187,8, a 192,8 g/kg sušiny) a frakce A (612,1 a 594,7 g/kg NL) byly zjištěny u vojtěškové a jílkové siláže, resp. Stejný trend byl potvrzen u frakce C, která je spojená s lignifikací. Nejvyšší hodnota této frakce C (391,6 g/kg NL) byla zjištěna u travní siláže, což korespondovalo s jejím obsahem ADL (r = 0,777; P

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat