The effect of genotype, age and sex on carcass traits, meat quality and sensory atributes of geese

UHLÍŘOVÁ, Linda, TŮMOVÁ, Eva, CHODOVÁ, Darina, VLČKOVÁ, Jana, KETTA, Mohamed, VOLEK, Zdeněk a SKŘIVANOVÁ, Věra. The effect of genotype, age and sex on carcass traits, meat quality and sensory atributes of geese. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences , 2018, 31, 421-428. ISSN 1011-2367.
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkaz18020.pdf
Abstrakt

The aim of this study was to compare carcass traits, meat quality and sensory attributes in two different genotypes of geese according to age and sex. The experiment was carried out on 160 birds of two genotypes of geese: the Czech Goose (CG) breed and a Eskildsen Schwer (ES) hybrid. One-d-old goslings were divided into four groups according to genotype and sex. Two dates for slaughtering (at 8 and 16 wk of age of goslings) were undertaken. The slaughter weight, cold carcass weight and dressing percentage were affected by all the studied factors, and significant interactions between age, genotype and sex were detected in the slaughter weight (p

ProjektKvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií v konvenčním a ekologickém chovu, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce