Hledat
PublikaceRok
KYOGOKU, H., OGUSHI, S., MIYANO, T. a FULKA, Josef Jr. Nucleoli from growing oocytes inhibit the maturation of enucleolated, full-grown oocytes in the pig. Molecular Reproduction and Development, 2011, 78, 426-435. ISSN 1040-452X. 2011
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Odhad složení jatečné partie bok u prasat. Autoři: VALIŠ, Libor, PULKRÁBEK, Jan, DAVID, Libor a VÍTEK, Martin.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-080-2. 2011-05-17. 2011
ZAVADILOVÁ, Ludmila, NĚMCOVÁ, Eva a ŠTÍPKOVÁ, Miloslava. Odhady genetických parametrů pro znaky lineárního popisu dojnic. Náš chov, 2011, roč. 71(7), s. 24-26. ISSN 0027-8068. 2011
CHRONOWSKA, Ewa a KOTT, Tomáš. Optimization of Conditions of Prolonged Culture of Pig Granulosa Cells in Vitro. Annals of Animal Science, 2011, 11, 383-392. ISSN 1642-3402. 2011
KUCHTÍK, J., ŠUSTOVÁ, K. a MILERSKI, Michal. Ovčí mléko - minoritní, ale zajímavý produkt. Výživa a potraviny, 2011, roč. 66(2), s. 46-49. ISSN 1211-846X. 2011
PŘIBYL, Josef, BOLEČKOVÁ, Jana, HAMAN, Jiří, KOTT, Tomáš, PŘIBYLOVÁ, Jana, ŠIMEČKOVÁ, Marie, VOSTRÝ, Luboš, ZAVADILOVÁ, Ludmila a další. Ověření předpovědi genomické plemenné hodnoty skotu jednokrokovou metodou. Náš chov, 2011, roč. 71(10), s. 32-34. ISSN 0027-8068. 2011
KUBÁT, Václav, PETRÁŠKOVÁ, E., JANČÍK, Filip, ČERMÁK, B., HNISOVÁ, J., LÁD, F. a HOMOLKA, Petr. Ovlivnění fermentačních procesů jetelových siláží mořskou řasou v praxi. Krmivářství, 2011, roč. 15(6), s. 12-15. ISSN 1212-9992. 2011
KUBÁT, Václav, PETRÁŠKOVÁ, E., JANČÍK, Filip, ČERMÁK, B., HAISOVÁ, J., HOMOLKA, Petr a LÁD, F., 2011 Ovlivnění fermentačních procesů jetelových siláží přípravkem Biopolym. In Jak dál ve výuce Výživa a krmení zvířat. Praha: ČZU, s. 131-137. ISSN 2011
MAROUNEK, Milan, BUBANCOVÁ, Ivana a BŘEŇOVÁ, N., 2011 Phytate phosphorus content and activity of phytase in cereals, legumes and oilseeds. In IX. Kábrtovy dietetické dny. Brno: VFU, s. 118-121. ISSN 2011
MILERSKI, M.ichal CZERNEKOVÁ, Vladimíra a KOTT, Tomáš. Plodná linie merinolandschaf. Náš chov, 2011, roč. 71(10), s. 35-37. ISSN . 2011
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Podstavec pod balíky sena a slámy. Autoři: LOUČKA, Radko.. Česká republika. Užitný vzor CZ 21680 U1. 2011-01-31. 2011
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a VOKŘÁLOVÁ, J. Pohoda krav rozhoduje o zisku. Náš chov, 2011, roč. 71(12), s. 60-62. ISSN . 2011
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Pomnožovací médium pro kultivaci termotolerantních druhů Campylobacter sp.. Autoři: SKŘIVANOVÁ, E.va MOLATOVÁ, Zuzana a MAROUNEK, Milan.. Česká republika. Patentový spis CZ 302386 B6. 2011-04-27. 2011
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Pooperační klec pro miniaturní prasata. Autoři: DANĚK, Petr a SEIFERT, Josef.. Česká republika. Užitný vzor CZ 22990 U1. 2011-11-28. 2011
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Pooperační klec pro pokusy na prasatech. Autoři: DANĚK, Petr a SEIFERT, Josef.. Česká republika. Užitný vzor CZ 22992 U1. 2011-11-28. 2011
VOSTRÝ, Luboš, ČAPKOVÁ, Z., PŘIBYL, Josef, HOFMANOVÁ, B., VOSTRÁ VYDROVÁ, Hana a MACH, K. Population structure of Czech cold-blooded breeds of horses. Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding , 2011, 54, 1-9. ISSN 0003-9438. 2011
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Použití aktivátorů draslíkových kanálů závislých na ATP pro přípravu kultivačního média na prodloužení životnosti savčích oocytů in vitro. Autoři: PETR, Jaroslav, RAJMON, Radko, TŮMOVÁ, Lenka, ČTRNÁCTÁ, Anadrea, KREJČOVÁ, Tereza, CHMELÍKOVÁ, Eva a JÍLEK, František.. Česká republika. Patentový spis CZ 302925 B6. 2011-12-09. 2011
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Použití inhibitorů vápníkových kanálů typu L pro přípravu kultivačního média na prodloužení životnosti savčích oocytů in vitro. Autoři: RAJMON, Radko, PETR, Jaroslav, TŮMOVÁ, Lenka, ČTRNÁCTÁ, Andrea, KREJČOVÁ, Tereza, CHMELÍKOVÁ, Eva a JÍLEK, František.. Česká republika. Patentový spis CZ 302912 B6. 2011-12-07. 2011
BLAŽKOVÁ, Kateřina, ČERMÁKOVÁ, Jana a KUDRNA, Václav. Použití netradičních krmiv ve výživě vysokoužitkových dojnic. Veterinářství, 2011, roč. 61(11), s. 659-662. ISSN 0506-8231. 2011
TOMÁNKOVÁ, Olga a HOMOLKA, Petr. Predikční rovnice bachorové stravitelnosti dusíkatých látek. Krmivářství, 2011, roč. 15(6), s. 10-12. ISSN 1212-9992. 2011
« První ‹ Previous 1 91 99 100 101 102 103 111 153 Next › Poslední » 2001. až 2020. záznam z 3047


VÚŽV v.v.i. > Publikace