Hledat
PublikaceRok
KNÍŽKOVÁ, Ivana a KUNC, Petr. Sání telat versus strojní dojení. Náš chov, 2005, roč. 65(10), s. P34-P35. ISSN 0027-8068. 2005
ŠAFUS, Petr, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, STÁDNÍK, Luděk a PŘIBYL, Josef. Selekční indexy pro býky českého strakatého skotu v České republice. Náš chov, 2005, roč. 65(5), s. 28-32. ISSN 0027-8068. 2005
ŠAFUS, Petr, PŘIBYL, Josef, VESELÁ, Zdeňka, VOSTRÝ, Luboš, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, STÁDNÍK, Luděk a ŠEBA, K. Selekční indexy pro masný skot. Náš chov, 2005, roč. 65(11), s. 22-26. ISSN 0027-8068. 2005
TYROLOVÁ, Yvona. Silážování s konzervanty. Krmivářství, 2005, roč. 9(2), s. P1-P9. ISSN 1212-9992. 2005
TOUFAR, Oldřich a DOLEJŠ, Jan. Snižování emisí amoniaku v chovech brojlerových králíků. Náš chov, 2005, roč. 65(4), s. 69-70. ISSN 0027-8068. 2005
MARGETÍN, Milan, MILERSKI, Michal, APOLEN, D., ČAPISTRÁK, A., ŠPÁNIK, J. a ORAVCOVÁ, M. Spušťanie mlieka bahníc v prvých 60 sekundách strojového dojenia. Journal of Farm Animal Science, 2005, roč. 38(1), s. 201-209. ISSN 1335-3683. 2005
ŠAFUS, Petr, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, STÁDNÍK, Luděk, PŘIBYL, Josef a ČERMÁK, V. Sub-indexes for bulls of Holstein breed in the Czech Republic. Czech Journal of Animal Science, 2005, 50, 254-265. ISSN 1212-1819. 2005
SKŘIVANOVÁ, Eva, MAROUNEK, Milan, DLOUHÁ, Gabriela a KAŇKA, J. Susceptibility of Clostritidum perfringens to C2-C18 fatty acids. Letters in Applied Microbiology, 2005, 41, 77-81. ISSN 0266-8254. 2005
PETR, Jaroslav. Test na priony z krevních vzorků - co je fáma a co ne. Náš chov, 2005, roč. 65(11), s. 18-19. ISSN 0027-8068. 2005
BUBENIK, G. A., MILLER, K. V., LISTER, A. L., OSBORN, D. A., BARTOŠ, Luděk a VAN DER KRAAK, G. J. Testosterone and estradiol concentrations in serum, velvet skin, and growing antler bone of male white-tailed deer. Journal of Experimental Zoology Part A-Ecological Genetics and Physiology, 2005, 303A, 186–192. ISSN 1548-8969. 2005
GOLIÁŠOVÁ, Eliška a DVOŘÁK, J. The oestrogen receptor gene (ESR) PvuII polymorphism genotype and allele frequencies in Czech Large White and Landrace. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2005, roč. 53(2), s. 33-38. ISSN 1211-8516. 2005
HÁJEK, Jan a JELÍNEK, Tomáš. Úpravy stájí pro prasnice respektující standardy pro ochranu zvířat. Náš chov, 2005, roč. 65(9), s. P33-P37. ISSN 0027-8068. 2005
MAROUNEK, Milan, SYNYTSYA, Andriy, ČOPÍKOVÁ, Jana a SIROTEK, Kamil. Určení dostupnosti amidovaných pektinů pro mikroorganismy tračníku. Chemické listy, 2005, 99, 591-593. ISSN 0009-2770. 2005
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. User´s Manual for the program package ECOWEIGHT (C programs for calculating economic weights in livestock), Version 2.1.18. Programs for cattle. Autoři: WOLF, Jochen, WOLFOVÁ, Marie a KRUPA, Emil.. Česká republika. Software . 2005-12-13. 2005
TYROLOVÁ, Yvona. Vědecký výbor výživy zvířat. Krmivářství, 2005, roč. 9(5), s. 12-15. ISSN 1212-9992. 2005
ŠEVČÍKOVÁ, Světlana, SKŘIVAN, Miloš a KOUCKÝ, Milan. Vliv mědi na užitkovost a kvalitu masa brojlerových kuřat. Náš chov, 2005, roč. 65(1), s. 30-31. ISSN 0027-8068. 2005
ŠEVČÍKOVÁ, Světlana a KOUCKÝ, Milan. Vliv nutričních režimů na vybrané markery jakosti vepřového masa a sádla. Maso, 2005, roč. 16(2), s. 11-13. ISSN 1210-4086. 2005
DOKOUPILOVÁ, Adéla a SKŘIVANOVÁ, Věra., 2005 Vliv selenu a vitaminu E na kvalitu masa a užitkovost brojlerových králíků. In Nové směry v chovu brojlerových králíků. Praha Uhříněves: ČZU, s. 63-68. ISSN 80-86454-63-0 2005
KVAPILÍK, Jindřich., 2005 Výroba mléka a reforma společné zemědělské politiky. In Den mléka 2005. Praha: ČZU, s. 10+15. ISSN 80-213-1327-7 2005
KVAPILÍK, Jindřich. Výroba mléka ve světě, v Evropské unii a v Česku. Náš chov, 2005, roč. 65(2), s. 24-27. ISSN 0027-8068. 2005
« První ‹ Previous 1 52 142 150 151 152 153 154 158 Next › Poslední » 3021. až 3040. záznam z 3144


VÚŽV v.v.i. > Publikace