Etologie a welfare skotu a prasat

Nadřazené odděleníEtologie
Karta skupiny karta_praskot_2017
Popis

Naše skupina se zaměřuje na vliv ustájení a sociálních faktorů na chování, welfare, produkci a zdraví skotu a prasat. Výzkum se zabývá širokou škálou témat kombinující různé přístupy od teoretických studií (např. modelování sociálních interakcí) po experimentální výzkum mateřského chování, agonistického chování, hravého chování, komunikace mezi zvířaty a ontogeneze chování. Zkoumáme také praktické otázky, např. porovnání různých typů ustájení a managementu v intenzivních i alternativních chovech skotu a prasat, nebo vývoj nových metod hodnocení welfare na farmách. Zvláštní pozornost věnujeme stádiu odchovu se zaměřením na zdraví, mortalitu, welfare, odolnost vůči stresu a rozvoj produkčních a behaviorálních schopností selat a telat.

Pracujeme zejména s prasaty a dojeným a masným skotem na našem účelovém hospodářství. Při výzkumu také spolupracujeme jak s chovateli skotu a prasat v České republice, tak se špičkovými vědeckými centry v ČR a celé EU. Některé etologické studie charakteru základního výzkumu uskutečňujeme také na dalších druzích zvířat, např. primátech včetně člověka nebo ptácích.

Illmann Gudrun, RNDr., CSc. vědecký pracovník
Policht Richard, Mgr., Ph.D. vědecký pracovník
Špinka Marek, Doc. RNDr., CSc. vědecký pracovník
Bučková Katarína, Mgr. odborný pracovník
Leszkowová Iva, Mgr. odborný pracovník
Máchová Lýdie technik