Algoritmy genomického hodnocení hospodářských zvířat s využitím všech dostupných zdrojů o jedincích a genotypech