Věda na polích a ve stájích

Dne 18. června 2011 uspořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ve spolupráci se Šlechtitelskou stanicí ve Stupicích turisticko-naučnou stezku "Uhříněves – Stupice".

První ročník této akce pro veřejnost byl úspěšný, navštívilo nás téměř 350 zájemců. foto.pdf

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené