Oponentní projednání průběžných a závěrečných zpráv

Ve dnech 18. až 24. ledna 2011 se konalo ve VÚŽV oponentní projednání průběžných a závěrečných zpráv za řešení výzkumných úkolů.

Oponentního projednání průběžných a závěrečných zpráv se zúčastnili zástupci Ministerstva zemědělství, Národní agentury pro zemědělský výzkum, chovatelských svazů a ostatní potenciální příští zadavatelé a uživatelé výsledků výzkumu.

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené