Výstava ZEMĚDĚLEC 2009

27.3.2012

VÚŽV,v.v.i. se úspěšně prezentoval na výstavě ZEMĚDĚLEC 2009 "Jaro s Koňmi"
ve dnech 18. až 22. března 2009
v Lysé nad Labem.

Ukončení doktorského studia

15.3.2012

V roce 2011 ukončilo doktorské stuium
pět vědeckých pracovníků.
MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D. byla jmenována docentkou.

Česko – bavorská konference

11.3.2012

Dne 9. března 2011 uspořádal
Výzkumný ústav živočišné výroby,v.v.i.
česko-bavorskou konferenci
k 60. výročí založení VÚŽV.

Udělení certifikátu

10.3.2012

VÚŽV,v.v.i. se stal certifikovaným pracovištěm v oboru
"Technik diagnostik termografie".