XXIV. Dny živočišné fyzilogie

Dny živočišné fyziologie jsou již tradičním mezinárodním setkáním výzkumných a vědeckých pracovníků zabývajících se různými aspekty fyziologie zvířat a člověka. V tomto roce se jejich uspořádání ujalo naše pracoviště. Jsme rádi, že se s touto konferencí můžeme vrátit do tradičního místa jejího konání, zrekonstruovaného zámku v Liblicích (http://www.zamek-liblice.cz/zamek.html). S radostí přivítáme aktivní i pasivní účastníky. Sdělení lze prezentovat buď formou ústní nebo formou plakátovou. Organizační výbor si však vyhrazuje právo v případě potřeby přeřazení ústních sdělení mezi postery. Jednacím jazykem je čeština, slovenština a angličtina. Souhrny všech příspěvků v rozsahu 1 strany budou prezentovány ve sborníku.

1_oznámení Liblice.pdf

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené