VÚŽV, v.v.i. vyhlašuje výběrové řízení na funkci ekonoma

  Základní požadavky na výkon funkce: 

  • znalost principů a zásad řízení a financování v.v.i.
  • základní orientace v daňové oblasti neziskového sektoru
  • znalost problematiky zemědělského provozu – RV, ŽV, mechanizace včetně zásad kalkulace nákladů vnitropodnikových zemědělských výkonů (praxe v zemědělské prvovýrobě výhodou)
  • znalost podnikové ekonomiky a financování podniku (praxe v neziskovém sektoru výhodou)
  • základní znalosti v oblasti vnitropodnikového a manažerského účetnictví
  • zkušenost s řízením menšího kolektivu pracovníků
  • schopnost koncepční práce, analytického myšlení, důslednost a odpovědnost za svá rozhodnutí

 Nejnižší požadované vzdělání: VŠ ekonomického zaměření.

 Praxe v oboru min. 5 let.

 
 
Přihlášky zasílejte do 11.3.2010 na adresu:

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
personální oddělení
Přátelství 815
104 00 Praha Uhříněves

 
 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené