Konference – Výživa zvířat, bezpečnost produktů a životní prostředí

 

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Praha Uhříněves

 

Ministerstvo zemědělství ČR

a

Vědecký výbor výživy zvířat

 

pořádají  dne 18. května 2012 konferenci

 

Současné poznatky ve výživě zvířat

ve vztahu k bezpečnosti produktů

a k životnímu prostředí

 

Konference.pdf

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené