Lektorský den

Ústav zemědělské ekonomiky a informací pořádá dne 15. května 2012 ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. školení pro akreditované poradce – obor živočišná výroba. Lektoři z VÚŽV,v.v.i. seznámí poradce s novými vědeckými poznatky z oboru welfare a výživy zvířat.

 téma Lektorský den.pdf

 

PROGRAM  LEKTORSKÉHO DNE

 

15. května 2012, 9.00 hod.

 

 

9.00 – 13.00

Úvod

Ing. Josef Dvořák, MZe ČR

 

Téma 1 – Welfare hospodářských zvířat

 

Hodnocení welfare skotu a prasat

doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.

 

Problém kulhavosti a welfare dojnic

Ing. Radka Šárová, Ph.D.

 

Welfare březích a kojících prasnic

RNDr. Gudrun Illmannová, CSc.

 

Ustájení a welfare nosnic

Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D.

 

Welfare koní

Ing. Jitka Bartošová (Víchová), Ph.D.

 

Téma 2 – Výživa

 

Výživa dojnic

Ing. Václav Kudrna, CSc.
Ing. Jana Čermáková

 

Výživa a kvalita masa prasat

Ing. Eva Václavková, Ph.D.

 

Snižování výrobních nákladů v chovu prasat

Ing. Milan Koucký, CSc.

od 13.00

Exkurze na účelovém hospodářství Netluky

 

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené