Příklad aplikace výsledků výzkumu do zemědělské praxe

Dne 28. dubna 2011 byl za účasti ministra zemědělství Ing. Ivana Fuksy
a prezidenta Agrární komory Ing. Jana Veleby zahájen nový provoz moderní stáje pro 300 dojnic ve Stranném u Neveklova.

Agromont Vimperk spol. s r.o. ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. v této moderní stáji aplikuje výsledky technologického výzkumu
v chovu dojnic.

  

Odbornou spolupráci s Agromontem Vimperk spol. s r.o. zajišťuje Ing. Stanislav Staněk, DiS. z oddělení technologie.

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené