Školení pro akreditované poradce

21.5.2012

Ústav zemědělské ekonomiky a informací pořádal dne 15. května 2012 ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. školení pro akreditované poradce - obor živočišná výroba. Lektoři z VÚŽV,v.v.i. seznámili poradce s novými vědeckými poznatky z oboru welfare a výživy zvířat.