Současné poznatky ve výživě zvířat ve vztahu k bezpečnosti produktů a k životnímu prostředí

Dne 18. 5. 2012 uspořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR a Vědeckým výborem výživy zvířat konferenci "Současné poznatky ve výživě zvířat ve vztahu k bezpečnosti produktů a k životnímu prostředí".

SBORNÍK z konference.pdf

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené