Regionální mítink ISAE (International Society for Applied Ethology)

Výzkumný ústav živočišné výroby , v.v.i. ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze pořádá ve dnech 1. – 4. června 2011 v Kosteci nad Černými Lesy „Regionální mítink ISAE (International Society for Applied Ethology)“.

Hlavním tématem konference je „Mateřské chování a životaschopnost mláďat“. Plenární přednášky přednese Dr. Inger Lise Andersen z Norwegian University of Life Sciences, Dr. Lene Lidforsze Swedish University of Agricultural Sciencesa, Dr. David Réby z University of Sussex.

Více informací: http://www.csets.sk/isae/regional2011/index.htm

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené