Veřejná zakázka

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci výběrového řízení je „Rekonstrukce hnojného plata“, v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a zadávací dokumentací.

Zadávací dokumentace je k dispozici na adrese:

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Přátelství 815
104 00 Uhříněves
kontakt: Ing. Jiří Šetina, tel. 267009622, 731650805

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené