Konference

Program konference:

I. Blok přednášek
 

Věra Skřivanová:
Úvod

Pavel Tvrzník, Ladislav Zeman:
Legislativní aspekty doplňkových látek

Věra Skřivanová, Milan Marounek:
Antibiotické stimulátory růstu a jejich alternativy

Lubomír Opletal, Tomáš Siatka:
Metabolity rostlin, hub a některých mikroorganismů a jejich deriváty jako náhrada antibiotických stimulátorů růstu hospodářských zvířat

Milan Marounek:
Význam kyseliny fytové ve výživě zvířat a lidí

Lubomír Opletal, Kateřina Macáková, Lucie Cahlíková:
Antiinvazní látky přírodního původu jako preventivní faktor v ontogenezi zvířat

Ladislav Zeman, Pavel Tvrzník, Eva Mrkvicová:
Nové a netradiční přírodní suroviny ve výživě zvířat

Vojtěch Rada, Igor Šplíchal:
Probiotika, prebiotika a synbiotika: současný stav a perspektivy využití v živočišné produkci

Pavel Suchý, Ivan Herzig, Eva Straková:
Toxické látky v krmivovém a potravním řetězci

II. Blok přednášek

Eva Tůmová, Lubomír Opletal, Lukáš Zita, Bohumír Šimerda:
Přírodní antinutriční a toxické látky v krmivech pro zvířata

Bohumír Šimerda, Jaromír Stryk:
Nežádoucí fungální metabolity v krmivech a průmyslové metody jejich eliminace

Lubomír Opletal, Miroslav Rozkot, Jakub Chlebek, Josef Čeřovský:
Látky přírodního původu potenciálně ovlivňující reprodukci prasat

Bohumír Šimerda, Karel Holub:
Vliv doplňkových látek rostlinného původu na snížení produkce nežádoucích plynů ve stájovém prostředí a v exkrementech

Věra Skřivanová, Ladislav Opletal:
Perspektivy využití přírodních látek v 21. století

Diskuse a závěr

Časový program:
9:00-9:30 Prezence
9:30-10:00 Úvod
10:00-12:00 I. blok přednášek
12:00-13:00 Oběd
13:00-15:00 II. blok přednášek
 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené