Ocenění kance plemene PC Mason

29.6.2012

Na Národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky v Brně byl předveden a oceněn i kanec plemene PC Mason (st. reg. MSP22) z chovu VÚŽV v.v.i.  v Kostelci nad Orlicí.

Věda na polích a ve stájích

21.6.2012

Ve dnech 14.-16. června se na farmě v Netlukách konal druhý ročník akce „Věda na polích a ve stájích“, kterou pořádal VÚŽV,v.v.i. ve spolupráci se šlechtitelskou stanicí Selgen a.s. Stupice a Českou zemědělskou univerzitou v Praze.

Seminář

19.6.2012

VÚŽV,v.v.i. pořádá dne 9.7.2009 seminář "The Polish Cattle Genomic Breeding Value Estimation Project" (Projekt genomické plemenné hodnoty skotu v Polsku).

Mezinárodní workshop

4.6.2012

VÚŽV, v.v.i., pracoviště Kostelec nad Orlicí, pořádá dne 9. září 2008
Mezinárodní workshop
"Research in Pig Breeding".

Termosvět zvířat

2.6.2012

VÚŽV, v.v.i. ve spolupráci s Ústavem makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. a Ateliérem sochařství VŠUP Praha pořádají výstavu z tvorby doc. Ing. Ivany Knížkové,CSc. a doc. Ing. Petra Kunce,Ph.D. s názvem TERMOSVĚT ZVÍŘAT.