Význam výživy hospodářských zvířat pro kvalitu a bezpečnost živočišných produktů

Dne 20. května 2011 byla ve spolupráci Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i., Ministerstva zemědělství ČR – CZ EFSA Point a Vědeckého výboru výživy zvířat uspořádána konference „Význam výživy hospodářských zvířat pro kvalitu a bezpečnost živočišných produktů“.

Hlavním přednášejícím konference byl MVDr. Lubomír Leng ze Slovenska. Je členem Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a podělil se s přítomnými s osobními zkušenostmi práce v této organizaci, vysvětlil hlavní principy poradenské činnosti organizace, popsal její organizační strukturu a rovněž poradil, jak se zapojit do činnosti EFSA.
 
Zájem o konferenci byl velký, zúčastnilo se 63 osob z různých oblastí – např.
z vysokých škol, státní správy, zemědělských firem.
 
 
Z konference byl vydán sborník.
VÚŽV v.v.i. > Nezařazené