Transfer výsledků výzkumu v oblasti živočišné výroby do praxe

ÚZEI a VÚŽV,v.v.i. si Vás dovolují pozvat na seminář "Transfer výsledků výzkumu v oblasti živočišné výroby do praxe",
který se koná dne 24. září 2009 v Brně.

pozvánka.pdf

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené