DEN FARMÁŘE

30.9.2012

VÚŽV, v.v.i. ve spolupráci se ZD Velká Chyška pořádá dne 23. října 2008
DEN FARMÁŘE
.

Odborný seminář

25.9.2012

Odborný seminář 
"ZEMĚDĚLSKÝ PORADCE VE STÁJI
- II. telata
" ve VÚŽV, v.v.i.
dne 14. října 2008 spojený s tréninkem poradců a chovatelů.

RESEARCH IN PIG BREEDING

18.9.2012

Dne 10. až 11. října 2012 pořádá pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí mezinárodní workshop
"RESEARCH IN PIG BREEDING".

Den otevřených dveří

14.9.2012

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
v Praze Uhříněvsi si v letošním roce připomíná 60 let od svého založení. K tomuto jubileu pořádal v průběhu roku řadu akcí - seminářů, konferencí a prezentací - jejichž cyklus bude završen dne 13. října 2011 Dnem otevřených dveří.