Životní jubileum prof.Ing. Václava Karáska, DrSc.

Dne 12.9.2011 se dožívá 85 let bývalý pracovník našeho ústavu, vedoucí oddělení typologie skotu,
prof.Ing. Václav Karásek, DrSc.

Blahopřejeme

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené