Návštěva dětí ze základní školy v Říčanech ve VÚŽV

Dne 11.9.2009 proběhla v rámci zájmového dne návštěva dětí z I. základní školy v Říčanech (pod vedením paní učitelky Svádové). Hlavním tématem byla záchrana ohrožených druhů.

Akce tohoto typu běžně pořádají přední světové ústavy a slouží především k propagaci činnosti těchto institucí a vědy jako takové. Cílem podobných aktivit je seznámit širokou veřejnost s problematikou, které se VÚŽV věnuje, a podpořit její zájem o vědeckou činnost. 

Děti byly nejprve seznámeny během krátké prezentace se základními informacemi o fungování buňky, buněčném dělení, základu dědičnosti (DNA) a klonování. Dále byly informovány o programu „Uchování a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat“ – v souvislosti s tímto programem jim byly rozdány propagační materiály s popisem jednotlivých ohrožených plemen hospodářských zvířat.  

Po krátké prezentaci absolvovaly děti návštěvu laboratoře oddělení Biologie Reprodukce, kde si mohly vyzkoušet základní postupy práce s DNA, barvení Barrova tělíska a mitotických chromosomů. Během této návštěvy jsme se jim snažili vysvětlit problematiku klonování, možnosti moderní vědy a představit základní principy práce v laboratoři.

 


Precipitace DNA (prohlížení výsledku)

 


Barvení mitotických chromosomů

 


Prohlížení nabarvených preparátů a ukázky jiných metod práce s chromosomy
(G-pruhování, FISH – Fluorescenční In Situ Hybridizace …)

 
FISH

 
Chromosomy barvené Orceinem

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené