Mezinárodní workshop v Kostelci nad Orlicí

Oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí uspořádalo ve dnech 8. a 9. září 2009 mezinárodní workshop Výzkum v chovu prasat. Zúčastnili se ho zástupci výzkumných ústavů a univerzit z Polska, Německa, Slovenska a Slovinska a také zástupci z Čech, aby si vyměnili své zkušenosti a poznatky ze současného výzkumu v chovu prasat.

Organizátoři děkují všem, kteří se na zdárném průběhu obou dnů podíleli, zejména hejtmanovi Královéhradeckého kraje, správě zámku v Kostelci nad Orlicí, zaměstnancům firmy Dibaq a.s. a zemědělské škole v Kostelci nad Orlicí, stejně jako pracovníkům firmy Cryotech Liběchov
a Vitrum Hradec Králové.

 
Pro zahraniční hosty byl připraven dvoudenní program, při kterém navštívili zámek Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí a firmu Dibaq a.s. v Helvíkovicích u Žamberka, kde si prohlédli výrobnu krmných směsí a v rámci doprovodného programu chovatelskou stanici psů plemene Border collie včetně ukázky prací se psy.


Druhý den proběhl samotný workshop, nad kterým převzal záštitu hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc. Workshop zahájil úvodním projevem Prof. Jaroslav Petr z VÚŽV, v.v.i. Praha. Ve dvou blocích pak následovaly ústní prezentace, při kterých představili svoji práci: Zdeněk Věžník (VÚVeL Brno) Stanovení membránové resistence spermií kance modifikovaným testem HOS,  Marjeta Čandek-Potokar (Slovinsko) Level of stress indicators in plasma at slaughter in relation to pork quality; Maja Prevolnik (Slovinsko) The effect of housing (conventional vs. organic) on growth, carcass and meat quality in pig; Martin Wähner (Německo) Biological potential of fecundity of saws; Libor David (VÚŽV, v.v.i) The possibility of estimation of the lean meat content in ham and loin using selected characteristics; Katarina Stephan (Něměcko) Qualification and quantification of impact factors on fattening and slaughter performance in pigs; Kerstin Eber (Německo) Influence of different zearalenone exposition on pregnant gilts, lactating sows and their offspring; Ludmila Gajdošová (Slovensko) Supplementation of organic selenium in pigs and its effect on pork quality and selenium status of people. Druhý přednáškový blok zakončil vedoucí oddělení chovu prasat a hlavní organizátor akce Miroslav Rozkot svým příspěvkem Effect of herbal extract on semen quality and libido sexuality in boars.


Následovala sekce posterů, ve které představili svoje práce nejen další účastníci z Čech, ale také další zahraniční hosté z polské Bydgoszcze a Wroclawi. Následovala diskuse, která probíhala ještě dlouho po oficiálním ukončení workshopu a to nad ochutnávkou grilovaného masa Přeštického černostrakatého prasete, jehož šlechtitelský chov byl v Kostelci zaveden v minulém roce.

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené