Ocenění nejlepšího příspěvku

Na konferenci EAAP, která se konala 24. až 27. srpna 2008 (Evropská asociace pro živočišnou produkci) ve Vilniusu v Litvě, Ing. Filip Jančík prezentoval příspěvek  „Prediction of indigestible neutral detergent fiber of grasses“ (Predikce nestravitelné neutrálně detergentní vlákniny trav), a to formou přednášky v sekci „Ruminant nutrition“ (Výživa přežvýkavců).
Za tuto prezentaci komise výživy udělila Ing. F. Jančíkovi "Ocenění nejlepšího příspěvku".

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené