1. ročník semináře na téma: „Volné ustájení prasnic, vliv mateřského chování, ustájení a managementu na mortalitu selat“

Seminář pod hlavičkou VÚŽV zorganizovalo Odd. etologie a zúčastnilo se ho kolem 40 posluchačů z řad farmářů, pedagogů zemědělských univerzit, zaměstnanců MZe, výzkumníků a společností zabývající se ochranou zvířat. Jako hlavní přednášející se představili dva zahraniční hosté a to: Dr. Inger Lise Andersen z Norska (Associate professor in ethology at the Norwegian University of Life Sciences, Dep. of Animal and Aquacultural Science) a Dr. Roland Weber ze Švýcarska (Agroscope Reckenholz-Tänikon Research Station ART, Ettenhausen), oba jsou významnými vědci z oblasti výzkumu welfare prasat. Hosté uvedli zejména nejnovějších poznatky z chovu prasnic během laktace ve volném ustájení. Ostatní příspěvky seznámily posluchače s výsledky studií Oddělení etologie z oblasti výzkumu mateřského chování prasnic (Gudrun Illmannová) a vlivu ustájení na chování prasnic a selat (Jitka Šilerová a Helena Chaloupková). V posledním příspěveku Roman Rozsypal ze společnosti  Biokont s.r.o. seznámil posluchače s legislativními podmínkami ekologického chovu prasat.
Informace o tomto semináři budou otištěny v časopise „Náš chov“ a reportáž, včetně rozhovorů se zahraničními hosty a zástupci MZe, byla uvedena v pořadu „Chcete mě“ na ČT 2 v pátek 25. 9. v 17:40, úterý 29.9. v 05:25 na ČT 1 a ve středu 30.9. v 15:00 na ČT2.
V příštím roce na podzim plánujeme uskutečnit 2. ročník tohoto semináře. Bližší informace o plánovaném 2. ročníku budou k dispozici do května 2010.
 
Za organizační výbor: Helena Chaloupková, Odd. Etologie.
VÚŽV v.v.i. > Nezařazené