125 let od narození profesora Františka Bílka

Prof. PhDr. et MUDr. František Bílek, DrSc. Dr.h.c. se narodil 16. prosince 1885 ve Slaném, zemřel 29. března 1972 v Kunvaldě.


prof_Bilek.pdf

Absolvoval gymnázium a Filozofickou fakultu UK. (Pozn.: do roku 1920, kdy byla založena Přírodovědecká fakulta UK byly všechny obory přírodních věd soustředěny na filozofických a lékařských fakultách obou pražských univerzit, české a německé).

Během vysokoškolských studií pracoval v ústavu zoologie a srovnávací anatomie u profesora Františka Vejdovského.
Byl vynikajícím pedagogem a vědcem nejméně evropského formátu. Ve výzkumu se zabýval hlavně vznikem a vývojem původních evropských plemen hospodářských zvířat a reprodukcí. Hodně publikoval a přednášel, také pro kontrolní asistenty (kontrola užitkovosti).
 
Regeneroval starokladrubského vraníka a založil Hipologické muzeum ve Slatiňanech. Chov starokladrubských vraníků, původně 7 zbylých zvířat, byl od roku 1937 v Průhonicích a Netolicích, v roce 1945 bylo stádo již 55 kusů přesunuto do Slatiňan.
Zasloužil se o šlechtění a regeneraci dalších českých plemen hospodářských zvířat.
 
V roce 1921 koupil v Halle z vlastních prostředků hřebečka koně Převalského a v roce 1923 klisnu. Po založení pražské ZOO vyměnil pro tuto zahradu tři klisny narozené na školním statku v Uhříněvsi-Netlukách za zvířata ze ZOO v Mnichově. Později zoologické zahradě věnoval i původní pár koní (Aliho a Minku). Tím začala slavná éra pražského chovu koně Převalského, která trvá více než 85 let, což je světový primát.
 
Dne 16. října 2010 v 10 hodin bude na rodném domě prof. Františka Bílka na náměstí ve Slaném odhalena pamětní deska.
VÚŽV v.v.i. > Nezařazené