Výběrové řízení o nejvhodnější nabídku ke koupi nemovitostí

 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i.

 

se sídlem Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves

 

 

vyhlašuje dnem zveřejnění

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 

o nejvhodnější nabídku ke koupi nemovitostí – budovy č.p. 88 a pozemku p.č. 1495 o výměře 1930 m2 v k.ú. Dubeč, obec Praha, okres hlavní město Praha

 

za minimální cenu 5 000 000 Kč, která je jediným kritériem pro vyhodnocení nabídek.

inzerát VUZV.pdf

 

 

Nabídky zašlou zájemci v uzavřené obálce označené na přední straně „NEOTVÍRAT – Prodej budovy č.p. 88“ do 23. listopadu 2010 na adresu vyhlašovatele nebo mohou své nabídky podat osobně v sekretariátu vyhlašovatele v pracovních dnech od 800 do 1400 hodin.

Prohlídku předmětu prodeje si mohou účastníci výběrového řízení dojednat s kontaktní osobou: Ing. Jiří Šetina, tel. 731650805, e-mail: setina.jiri@nullvuzv.cz

Podrobné podmínky výběrového řízení jsou k dispozici u kontaktní osoby.

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené