Zemřel Ing. Jiří Kosař, CSc.

 

Ing. Jiří Kosař, CSc.

7.10.1928 – 27.10.2012

 

Dne 20. října 2012 zemřel bývalý vědecký pracovník Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi
Ing. Jiří KOSAŘ, CSc.

Byl vedoucím pracovníkem odboru technologie chovu skotu, který v sedmdesátých a osmdesátých letech patřil ke stěžejním otázkám řešených v ústavu.


 

 

.

 

 

 

 

 

 

Odbor technologie chovu pod vedením Ing. Jiřího Kosaře, CSc. se věnoval technologiím chovu skotu, ovcí a drůbeže jako významného faktoru efektivního řešení živočišné výroby. Značná šíře řešené problematiky zahrnovala rozvoj bezstelivového ustájení všech kategorií skotu s ohledem na mikroklimatické podmínky, automatizaci zařízení a technologických linek, modelová řešení modernizace stájí, systémy konzervace krmení včetně silážování a dosoušení sena, pastvy a skladování krmiv.

 

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené