FARMÁŘSKÝ DEN

18.11.2012

Dne 18. listopadu 2010
se v Zemědělském družstvu Velká Chyška
uskutečnil tradiční FARMÁŘSKÝ DEN.

Expozice plemen národních genetických zdrojů zvířat

18.11.2012

Při příležitosti Celostátní výstavy drobného zvířectva, 21.-23.listopadu 2008 ve veletržním areálu Praha – Letňany byla vystavena i kolekce plemen národních genetických zdrojů. Velké pozornosti návštěvníků se těšila zejména skupina telat české červinky z chovu VÚŽV. Vystaveny byly také valašské a šumavské ovce, bílé a hnědé kozy, české zlaté kropenaté slepice a české husy.

Workshop k přípravě vydání monografie

9.11.2012

K přípravě vydání monografie „PŘÍRODNÍ LÁTKY A JEJICH BIOLOGICKÁ AKTIVITA. Využití látek pro ovlivnění fyziologických procesů hospodářských zvířat“ se koná dne 20. listopadu 2009 od 9 hod. v zasedací místnosti hlavní budovy VÚŽV, v.v.i. workshop.