Expozice plemen národních genetických zdrojů zvířat

Expozice  genetických zdrojů na výstavě drobného zvířectva v Praze – Letňanech (21.-23.listopadu 2008 ) má za cíl přiblížit tuto tradiční součást zemědělství a národního kulturního dědictví zejména dětem. K dispozici budou informační materiály Národního programu ochrany a využití genetických zdrojů, který VÚŽV v.v.i. garantuje a koordinuje. 

Vystavená skupina českých červinek je součástí programu regenerace tohoto ohroženého málopočetného plemene. Zvířata se narodila ve VÚŽV v.v.i., po transferu embryí zakonzervovaných v genobance Národního programu, uchovávajících maximum cenných původních genů tohoto plemene. 
 

   

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené