FARMÁŘSKÝ DEN

Dne 18.listopadu se v ZD Velká Chyška u Pacova uskutečnil tradiční FARMÁŘSKÝ DEN „VÝZKUM PRAXI“. V letošním roce se účastníci semináře seznámili s novými zkušenostmi ve výživě dojnic (Ing. V. Kudrna,CSc.), moderními postupy při řízení farmy dojnic (Ing. M. Vacek, CSc.), eliminací tepelného stresu u dojnic (doc. P. Kunc, Ph.D.) a na závěr semináře s kontrolou podmíněnosti – cross compliance a rozšíření systému GAEC (Ing. Petr Klement).

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené