RESEARCH IN PIG BREEDING

18.9.2012

Dne 10. až 11. října 2012 pořádá pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí mezinárodní workshop
"RESEARCH IN PIG BREEDING".

Den otevřených dveří

14.9.2012

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
v Praze Uhříněvsi si v letošním roce připomíná 60 let od svého založení. K tomuto jubileu pořádal v průběhu roku řadu akcí - seminářů, konferencí a prezentací - jejichž cyklus bude završen dne 13. října 2011 Dnem otevřených dveří.

Research in Pig Breeding

15.8.2012

RESEARCH IN PIG BREEDING
8th International Workshop
Kostelec nad Orlicí
13-14th September 2011